Vai trò cho mỗi thành viên trong nhóm

Tập hợp nhóm của bạn cùng tham gia với một vai trò cụ thể cho mỗi thành viên nhóm mà bạn gửi lời mời. Chọn trong số các vai trò có sẵn hoặc tạo vai trò mới của riêng bạn. Một biên tập nội dung, một nhân viên quản lý cộng đồng hoặc một thực tập sinh mới, quyết định Thương hiệu, kênh mạng xã hội và các tính năng nào mỗi thành viên nhóm có quyền truy cập.

social social
social social social

Tập hợp nhóm để sáng tạo những bài đăng tuyệt vời.

Bạn có ý tưởng nội dung mới? Hãy thảo luận với nhóm của bạn ngay lập tức. Chỉnh sửa bài đăng, nhận phê duyệt bản nháp và chia sẻ ý tưởng mô phỏng, tất cả từ một tab duy nhất.

Bạn đang làm việc cùng khách hàng? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn.

Từ nhận phản hồi của khách hàng về các bản nháp mới đến trình bày số liệu cho các chiến dịch mới nhất, chỉ cần @đề cập khách hàng bất cứ khi nào bạn muốn kết nối với họ. Bảo mật các cuộc thảo luận trong nội bộ nhóm của bạn mà khách hàng vẫn có thể tham gia bất cứ khi nào bạn gắn thẻ họ.

social social

Một trải nghiệm cộng tác đơn giản và nhất quán.

Bạn muốn nắm bắt những công việc mà các thành viên trong nhóm đang tiến hành? Hoặc có thể trao đổi ý tưởng với một số đồng nghiệp mới ngay lập tức? Chúng tôi đã tính toán mọi khả năng có thể xảy ra. Xem xét kỹ lưỡng hơn hoạt động mạng xã hội đang diễn ra trong tab cộng tác.

social social social
social social
social social
Luôn nắm quyền kiểm soát những người sẽ thấy cuộc thảo luận của bạn.

Bắt đầu một cuộc trò chuyện cho toàn bộ nhóm có thể xem hoặc chia sẻ riêng tư ý kiến của bạn với chỉ một số thành viên trong nhóm.

Hồ sơ cho tất cả mọi người và một dòng thời gian hiển thị hoạt động của họ.

A. Có 14 mẫu hợp đồng được tạo sẵn thuộc gói đăng ký Premium/Enterprise và không có giới hạn về số lượng mẫu tùy chỉnh mà bạn có thể tạo và lưu trữ trong Zoho Contracts.

Tìm hiểu sâu hơn với các bộ lọc.

A. Có 14 mẫu hợp đồng được tạo sẵn thuộc gói đăng ký Premium/Enterprise và không có giới hạn về số lượng mẫu tùy chỉnh mà bạn có thể tạo và lưu trữ trong Zoho Contracts.

Đừng bỏ lỡ

Với thông báo theo thời gian thực, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào khách hàng hoặc đồng nghiệp chia sẻ với bạn. Phản hồi ngay lập tức từ khung thông báo và luôn cập nhật các cuộc thảo luận nhóm.

social
social social