Zoho Sites - Điều khoản sử dụng

ZOHO SITES LÀ MỘT DỊCH VỤ CHO PHÉP TẠO VÀ QUẢN LÝ WEBSITE DO ZOHO CORPORATION (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ZOHO”) CUNG CẤP CHO BẠN HOẶC ĐƠN VỊ MÀ BẠN ĐẠI DIỆN (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “BẠN” HOẶC “ĐƠN VỊ CỦA BẠN”) DỰA TRÊN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU (SAU ĐÂY ĐƯỢC GỌI LÀ “ĐIỀU KHOẢN”) NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG CỦA ZOHO. VIỆC SỬ DỤNG ZOHO SITES ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TIẾN HÀNH HOẶC SỬ DỤNG ZOHO SITES DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Dịch vụ

Zoho Sites là dịch vụ cho phép tạo/xây dựng website. Ngoài ra, Zoho Sites còn cung cấp đăng ký tên miền website, lưu trữ web và lưu trữ email doanh nghiệp.

Truy cập Zoho Sites

Zoho Sites là một phần của bộ ứng dụng cộng tác, kinh doanh và năng suất trực tuyến của Zoho. Bạn có thể truy cập Zoho Sites bằng tài khoản thông thường cho mọi Dịch vụ Zoho (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Zoho”).

Truy cập các Dịch vụ Zoho khác

Các Dịch vụ Zoho khác có thể được tích hợp với Zoho Sites. Tài khoản Zoho cũng cho phép truy cập tất cả Dịch vụ Zoho ngay cả khi không được tích hợp với Zoho Sites. Việc sử dụng một số Dịch vụ Zoho này có thể cần phải chấp nhận các điều khoản dịch vụ dành riêng cho các Dịch vụ Zoho đó (sau đây gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Bạn phải đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản dịch vụ cụ thể trước khi sử dụng các Dịch vụ Zoho tương ứng.

Truy cập Ứng dụng bên thứ ba được tích hợp với Zoho Sites

Các ứng dụng bên thứ ba (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ bên thứ ba”) có thể được tích hợp với Zoho Sites. Việc truy cập và sử dụng các Ứng dụng bên thứ ba có thể yêu cầu chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư có thể áp dụng với các Ứng dụng bên thứ ba này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản bên thứ ba”). Bạn có trách nhiệm đọc và hiểu Điều khoản bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng mọi Ứng dụng bên thứ ba.

Nội dung, Tiến hành và Sàng lọc

Bạn có thể truyền hoặc đăng tải nội dung tự tạo bằng Zoho Sites. Tuy nhiên, bạn phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung và hậu quả của việc truyền hoặc đăng tải nội dung đó. Zoho có thể sàng lọc nội dung được truyền hoặc đăng tải thông qua Zoho Sites bằng cách sử dụng các tập lệnh tự động và bạn đồng ý với việc sàng lọc này của Zoho. Zoho có quyền xóa hoặc chặn quyền truy cập vào nội dung vi phạm các Điều khoản này mà theo quyết định riêng của Zoho là bất hợp pháp hoặc bị phản đối.

Qua việc sử dụng Zoho Sites, bạn đồng ý rằng

 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải nội dung nào chứa mã độc hại, vi rút, phần mềm độc hại, phần mềm hoặc chương trình tương tự khác sẽ làm hỏng hoặc hạn chế hoạt động của máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào khiêu dâm và/hoặc tục tĩu.
 • Bạn sẽ không dùng Zoho Sites để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào.
 • Bạn sẽ không tải lên tập tin với mục đích chính là để Zoho lưu trữ và sử dụng bên ngoài trang web được tạo bằng Zoho Sites.
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào không hợp pháp, không hợp lệ, gây thù hận, khuyến khích phân biệt chủng tộc hoặc khuyến khích phân biệt đối xử hoặc thù hận dựa trên sắc tộc.
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm quyền riêng tư và các quyền hợp pháp khác của người khác.
 • Bạn sẽ không gây tăng tải trên máy chủ của Zoho hoặc lạm dụng băng thông của Zoho.
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc luật pháp quốc tế hiện hành.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để gửi thư rác, lừa đảo hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền nào.
 • Bạn sẽ không sử dụng dịch vụ này cho mục đích chính là hiển thị quảng cáo. (Tuy nhiên, bạn được phép đăng không quá năm (5) mẩu quảng cáo trên mỗi trang).
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào được xem là thông tin bí mật và/hoặc thông tin cá nhân thuộc về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để bán hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm nào là hàng giả và bất hợp pháp.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả địa chỉ email mà không có sự đồng ý của họ.
 • Bạn sẽ không gây trở ngại hoặc phá vỡ các điều khoản của Zoho Sites.
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào được sử dụng cho các mục đích lừa đảo như mô hình kim tự tháp, làm giả lượt nhấp hoặc phương pháp làm giàu nhanh.
 • Bạn sẽ không truyền hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào khuyến khích các hoạt động nguy hiểm và bất hợp pháp.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để đăng tải nội dung được tạo riêng cho mục đích giả mạo kết quả của công cụ tìm kiếm, xếp hạng công cụ tìm kiếm và sắp xếp kết quả tìm kiếm.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để tạo lưu lượng truy cập bất thường.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để đăng tải đường dẫn liên kết mà không có dữ liệu gốc.
 • Bạn sẽ không sử dụng Zoho Sites để liên kết hoặc chuyển hướng đến các trang tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm được liệt kê nào ở trên.

Hình ảnh

Những hình ảnh được sử dụng trong giao diện tạo website được Zoho cấp phép từ chủ sở hữu bản quyền hình ảnh đó. Những hình ảnh này chỉ được phép sử dụng trên website được tạo bằng Zoho Sites và được cung cấp như ban đầu và có sẵn. Bạn phải xin phép chủ sở hữu bản quyền tương ứng trước khi khai thác hình ảnh cho mục đích khác.

Giới hạn sử dụng

Zoho có thể quy định giới hạn sử dụng dựa trên gói đăng ký đã chọn. Bạn phải đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn nằm trong giới hạn sử dụng được Zoho quy định để sử dụng dịch vụ không gián đoạn. Bạn hiểu rằng Zoho có thể cấm một hoạt động bất kỳ nếu bạn vượt quá giới hạn sử dụng tương ứng dành cho hoạt động đó.

Sửa đổi điều khoản

Zoho bảo lưu quyền sửa đổi điều khoản. Sửa đổi điều khoản sẽ có hiệu lực đối với việc sử dụng Zoho Sites kể từ sau khi công bố sửa đổi này.