Phù hợp với các ứng dụng hàng ngày của bạn

Kết nối với các ứng dụng bạn đã sử dụng để tăng cường quy trình ký tên. Ký tài liệu ngay từ hộp thư đến trong Gmail hoặc gửi tài liệu để ký tên từ Box, DropBox, OneDrive, Google Drive và các ứng dụng hàng ngày khác.

  • OneDriveOneDrive
  • BoxBox
  • Google DriveGoogle Drive
  • DropboxDropbox
  • Tùy chỉnh
  • Thông báo
  • Bảo mật

Tùy chỉnh và gửi

 

Ngày hết hạn

Thiết lập ngày hết hạn của tài liệu và gửi lời nhắc khi gần đến ngày hết hạn.

 

Thêm nhiều người nhận

Xử lý nhiều người? Thêm nhiều người nhận để ký tài liệu của bạn, tạo thời gian phản hồi nhanh hơn giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động suôn sẻ.

 

Thứ tự ký tên

Thiết lập thứ tự ký tên cho người nhận để kiểm soát thứ tự gửi tài liệu để ký.

 

Trình xem tài liệu

Xem trước mọi tài liệu trước khi gửi. Kéo và thả trường, nhảy đến các trang cụ thể, thêm người nhận, gửi email, in, tải xuống và nhiều điều hơn trong trình xem.

Phù hợp với nhu cầu của bạn

 

Nhiều mẫu có thể tùy chỉnh

Tạo các mẫu cá nhân hóa một lần và sử dụng chúng mãi mãi, tiết kiệm thời gian và công sức của bạn. 

 

Hỗ trợ nhiều tài liệu

Tải lên nhiều tài liệu cùng một lúc và ký tên tất cả tài liệu trong một lần!

 

Đại diện cho thương hiệu của bạn

Kết hợp hình ảnh thương hiệu của bạn trên nhiều tài liệu với logo và email tùy chỉnh.

Trên cùng một trang

 

Tin nhắn cá nhân và nhóm

Gửi tin nhắn riêng đến một người ký cụ thể hoặc để lại ghi chú cho một nhóm người ký để giữ liên kết.

 

Thông báo

Nhận thông báo khi tài liệu được xem, ký tên, từ chối hoặc hoàn thành.

 

Lời nhắc

Đảm bảo không có chữ ký nào bị bỏ lỡ. Gửi thông báo tự động để nhắc nhở người nhận ký tài liệu.

Gửi tài liệu an toàn

 

Quyền truy cập theo vai trò

Kiểm soát bằng cách thiết lập quyền và xác định vai trò người dùng để cấp hoặc từ chối quyền truy cập vào tài liệu.

 

Xác thực đa yếu tố

Bảo vệ tài liệu bằng mã xác thực được gửi trực tiếp đến người ký qua email.

 

Bảo mật cấp ngân hàng

Yên tâm với mã hóa cấp ngân hàng của Zoho Sign cho dữ liệu của bạn. Tính năng kiểm soát quyền mạnh mẽ giúp dữ liệu an toàn hơn.

 

Biên bản kiểm tra

Biên bản kiểm tra rõ ràng, nhất quán và chi tiết cao theo dõi từng bước của quy trình ký tên, đảm bảo chữ ký số của bạn là hoàn toàn hợp pháp.

Ký tài liệu tiếp theo của bạn bằng Zoho Sign.

Dùng thử miễn phí trong 14 ngày