mac app-store Bảo mật dữ liệu
Chế độ sáng

Hoàn thành nhiều công việc hơn

Ký các tài liệu kinh doanh từ bất cứ nơi nào, bất kể là tại nơi làm việc, ở nhà hay khi đang di chuyển. Chuẩn bị hợp đồng, gửi đi ký hoặc ký trực tiếp từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Bạn không cần phải ngồi vào bàn làm việc để hoàn thành thêm công việc nữa.

Quét và ký tài liệu

Bạn muốn nhanh chóng ký tài liệu giấy? Không thành vấn đề. Chỉ cần mở ứng dụng và sử dụng máy ảnh trên thiết bị di động để quét tài liệu, tự ký tài liệu và thu thập chữ ký từ khách hàng.

ký tài liệu ký tài liệu

Nhập từ đám mây

Tải lên tài liệu từ các dịch vụ lưu trữ đám mây yêu thích, bao gồm Zoho Docs, Box, Google Drive và OneDrive.

Luôn được cập nhật

Cấu hình thông báo để nhận cập nhật theo thời gian thực. Luôn nắm bắt được mọi hoạt động thực hiện trên tài liệu kinh doanh của bạn.

Luôn được cập nhật Luôn được cập nhật

Hợp pháp và an toàn

Tài liệu được ký bằng ứng dụng tuân thủ luật ESIGN và EIDAS và an toàn tuyệt đối. Bạn thậm chí có thể cấu hình Face ID, Touch ID và mật mã để tăng cường cấp độ bảo mật.

  • Touch ID
  • Mật mã

Ký tài liệu tiếp theo của bạn bằng Zoho Sign

Zoho Sign Zoho Sign