Ký trực tiếp

Ký số tài liệu mọi lúc, mọi nơi.

Dùng thử ngay

Làm việc thông minh hơn

Với công nghệ ngày nay, tại sao bạn phải mang tài liệu trực tiếp đến các cuộc họp với khách hàng? Thay vào đó, chỉ cần sử dụng tính năng ký trực tiếp trong Zoho Sign. Thực hiện ký số trên tài liệu kinh doanh mà không cần bút, giấy hoặc chờ đợi mất thời gian.

Làm việc thông minh hơn

Tiết kiệm thời gian

Thời gian là vàng bạc. Cộng tác trực tiếp, hoàn tất và chốt giao dịch tại bàn và hoàn thành toàn bộ quy trình ký tài liệu bằng phương tiện kỹ thuật số. Sử dụng Zoho Sign trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Tiết kiệm thời gian

Quản lý tài liệu một cách an toàn

Lưu trữ và quản lý bảo mật tất cả các bản sao đã ký trong Zoho Sign. Bạn có thể gửi tài liệu đã ký qua email bất cứ lúc nào hoặc lưu vào dịch vụ lưu trữ đám mây yêu thích.

Quản lý tài liệu một cách an toàn