Xây dựng thương hiệu

Đưa vào yếu tố nhận diện thương hiệu trong khi ký tài liệu.

Dùng thử ngay

Bạn có thể tùy chỉnh giao diện của Zoho Sign để củng cố sự hiện diện của thương hiệu, đồng thời đảm bảo với người ký rằng tài liệu được gửi cho họ là hợp pháp và trực tiếp từ công ty của bạn. Thêm vào logo công ty và tùy chỉnh tiêu đề, thông tin thư, nội dung và màu nút bấm của email theo yêu cầu của bạn.