Chữ ký số
Tổng quan đầy đủ

Tìm hiểu về chữ ký số và cấu trúc, chức năng & lợi ích của chữ ký số.

Dùng thử ngay

Chữ ký số

Chữ ký số là gì?

Chữ ký số là sự thay thế hiện đại cho chữ ký và con dấu vật lý. Chữ ký số giúp quá trình ký tên an toàn hơn và tài liệu không bị bỏ quên. Chữ ký số đính kèm dấu vân tay kỹ thuật số vào tài liệu của bạn và kiểm tra các thay đổi trong suốt vòng đời của tài liệu. Trong quy trình này, mọi thay đổi trái phép đối với tài liệu đều bị phát hiện và người nhận sẽ được thông báo ngay. Chữ ký số đã chứng minh khả năng giúp cho quy trình ký tài liệu trở nên cực kỳ an toàn, xác thực và không thể thoái thác. Chữ ký số cũng có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý và được chấp nhận trên toàn cầu.

Chữ ký số hoạt động theo phương thức nào?

Đây là cách thức quy trình hoạt động:

BÊN GỬI

  • Người gửi tải lên một tài liệu, điền vào các chi tiết tài liệu, thêm người nhận và gửi tài liệu để ký tên.
  • Hàm băm mật mã được tạo ra sau đó cho tài liệu.
  • Hàm băm đã tạo được mã hóa bằng khóa riêng của bên gửi. (khóa riêng được lưu trữ trong hộp HSM an toàn).
  • Hàm băm đã mã hóa sau đó được thêm vào tài liệu.
  • Tài liệu đã mã hóa được gửi đến người nhận cùng với chứng chỉ khóa chung của người gửi.
chữ ký số

BÊN NHẬN

  • Người nhận sẽ nhận tài liệu có đính kèm chứng chỉ khóa chung của người gửi.
  • Sau đó, người nhận giải mã hàm băm đã mã hóa bằng chứng chỉ khóa chung của người gửi.
  • Hàm băm do người gửi tạo ra sẽ được thu thập khi giải mã.
  • Hàm băm mật mã một lần nữa được tạo cho tài liệu ở phía người nhận.
  • Cả hai hàm băm mật mã được đối chiếu với nhau. Nếu cả hai giống nhau, thì tài liệu này không bị giả mạo.

Tại sao sử dụng chữ ký số?

Chữ ký số giúp cho toàn bộ quá trình ký tài liệu an toàn nghiêm ngặt. Phương pháp này có nhiều ưu điểm.

Chữ ký số giúp đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn và không thể thoái thác.

Tính xác thực.

Chữ ký số đảm bảo sự tham gia tích cực của các bên ký kết bằng cách lưu trữ an toàn các khóa riêng tư của họ trong khi chia sẻ khóa chung với những người nhận khác. Một số dịch vụ chữ ký số, như Zoho Sign chẳng hạn, lưu trữ khóa riêng của họ trong mô-đun bảo mật phần cứng có độ an toàn cao (hộp HSM) để đảm bảo tính xác thực.

Tính xác thực.

Tính toàn vẹn.

Hàm băm mật mã được thêm vào đầu mỗi tài liệu phụ thuộc vào nội dung của tài liệu đó. Mọi thay đổi nhỏ đối với tài liệu sẽ ảnh hưởng đến hàm băm, chứng tỏ tài liệu đã bị giả mạo. Theo cách này, không thể sửa đổi nội dung của tài liệu mà không bị phát hiện.

Không thể thoái thác.

Tài liệu được ký bằng chữ ký số để lại dấu vân tay kỹ thuật số. Khi người dùng ký vào một tài liệu, họ không thể cho là tài liệu bất hợp pháp. Zoho Sign cung cấp biên bản kiểm tra đầy đủ của tất cả các bên ký kết và hoạt động của họ cùng với dấu thời gian và địa chỉ IP.