ShowTime dành cho nhóm của bạn.

Để đào tạo thành công, bạn cần có thời gian tập trung vào năng lực cốt lõi của mình. ShowTime giúp quản lý nhóm dễ dàng bằng cách tự động hóa nhiệm vụ quản trị. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng tạo nhóm đào tạo, phân công vai trò cho các thành viên, thu thập số liệu thống kê hiệu suất và phát triển doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Quản lý nhóm thông minh hơn

 •  Mời người dùng

  Tập hợp một nhóm giảng viên có năng lực bằng cách mời và chấp nhận họ trở thành thành viên trong tổ chức của bạn.

 •  Phân công vai trò

  Phân cho mỗi thành viên trong nhóm của bạn một vai trò cụ thể như quản trị viên, giảng viên, và thành viên, và phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng cụ thể của họ.

 •  Thay đổi trách nhiệm

  Chuyển giao vai trò và trách nhiệm trong nhóm của bạn bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu dựa trên yêu cầu kinh doanh.

Hiệu suất trong tầm tay

 •  Thống kê học phần

  Xem thống kê học phần trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc nhận báo cáo hiệu suất hàng tháng để tất cả quyết định quản lý của bạn đều được hỗ trợ bởi dữ liệu.

 •  Phân tích đối tượng

  Tìm hiểu phản hồi của đối tượng về học phần đào tạo trực tuyến bằng cách phân tích các lượt đăng ký nhận được, số người tham dự, và tỷ lệ khách hàng giảm.

 •  Bảng điểm

  Xem hiệu suất của từng giảng viên và thưởng cho những người chứng minh là giỏi hơn người khác.

Thêm sức mạnh cho thương hiệu của bạn

Tạo hồ sơ tùy chỉnh cho tổ chức bằng cách kết hợp các yếu tố xây dựng thương hiệu. Cho khách hàng tiềm năng xem trước thông tin về thành tựu kinh doanh của bạn. Quảng bá thương hiệu công ty trên phương tiện truyền thông xã hội và tăng tỉ suất chi tiêu quảng cáo.