Không chỉ là nhiều lựa chọn.

Hộp văn bản

Đừng hạn chế trả lời. Hãy để học viên viết tự do và truyền tải quan điểm của họ.

Xếp hạng

Tìm hiểu cách nhìn nhận một lý thuyết hoặc khái niệm mới. Năm sao hay mười sao? Họ thích chúng.

Nhiều lựa chọn

Thăm dò ý kiến truyền thống - đặt câu hỏi và để học viên chọn trong số nhiều tùy chọn.

Thăm dò ý kiến trong lớp học

Chuyển đổi bài học thành hội thoại. Thay vì hạn chế điện thoại thông minh trên giảng đường, hãy sử dụng chúng để cải thiện tương tác và khuyến khích học viên tham gia thông qua bỏ phiếu. Tận dụng tối đa thời gian trong lớp học của bạn.

Tìm hiểu kiến thức trước đây của học viên.

Phân tích và tìm hiểu các chủ đề khó.

Tiến hành thảo luận để thúc đẩy tương tác với lớp học.

Thu thập nhiều ý kiến khác nhau về cùng một chủ đề.

Kiểm tra và đánh giá học viên.

Thiết kế riêng cho giảng viên

Nhân viên đào tạo và người hướng dẫn yêu cầu triển khai các chiến lược mới. Thành công chương trình của bạn phụ thuộc vào mức độ học viên hiểu các khái niệm chính. Tiến hành thăm dò ý kiến để đánh giá hiệu suất và đo lường hoạt động đào tạo sau giờ học.

Bắt đầu học phần với câu đố và hoạt động làm quen.

Giúp học viên đề xuất chủ đề để giải quyết.

Tạo kịch bản và kiểm tra kỹ năng khái niệm.

Tiến hành bỏ phiếu để thúc đẩy thảo luận.

Nhận câu trả lời trung thực thông qua phản hồi ẩn danh.

Thăm dò ý kiến về bài thuyết trình

Cho dù bạn là doanh nhân ấn định mục tiêu cho công ty khởi nghiệp, diễn giả chính nắm bắt được bản chất của cuộc họp, hoặc người quản lý đào tạo cung cấp báo cáo hiệu suất, tiến hành thăm dò ý kiến trong suốt học phần và tương tác sang cấp độ tiếp theo.

Động não các ý tưởng sáng tạo.

Thu thập thông tin từ đám đông.

Tìm hiểu, giải thích và thách thức kỳ vọng.

Định hình bài thuyết trình của bạn dựa trên câu trả lời.

Đánh giá sức mạnh thông điệp của bạn.

Phân tích kết quả

Phân tích thăm dò ý kiến giúp giảng viên rút ra những hiểu biết có ý nghĩa và thông minh dựa trên phản hồi nhận được. Đo lường phản hồi từ cả học viên trực tiếp và từ xa. Đảm bảo mọi giọng nói đều được nghe.

Nhà giáo dục

Công nhận hiệu quả của giáo viên, đo lường điểm mạnh của học viên, và theo dõi thành tích và sự phát triển của họ.

Giảng viên

Xác định xu hướng, cải thiện hiệu quả kinh doanh và dự đoán hành vi.

Người thuyết trình

Nhận quan điểm từ đồng nghiệp, tạo điều kiện chia sẻ kiến thức và nâng cao giá trị thu được từ hội nghị.

Biết mọi người đang nghĩ gì.