Đào tạo mang tính tương tác và linh hoạt theo yêu cầu với ShowTime

Kiến thức chuyên môn của bạn rất có giá trị và không giới hạn, nên hãy đảm bảo rằng các khóa đào tạo của bạn cũng vậy. Đào tạo theo yêu cầu và mở rộng phạm vi tiếp cận với nhiều người học từ các vùng địa lý và múi giờ khác nhau.

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

Tạo khóa học theo cách riêng của bạn

Khi nói đến việc hỗ trợ cho người học, bạn cần biết những gì mang lại hiệu quả nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để bạn thiết lập chương trình đào tạo với mọi tài liệu, video khóa học hoặc các phiên được ghi trước.

Đưa kiến thức chuyên môn vào công việc

Duy trì công tác đào tạo bền vững bằng cách thu phí người tham dự để tham gia các học phần của bạn. Nhờ tương thích với nhiều cổng thanh toán quốc tế, Showtime cho phép mọi người đều được tham gia dù họ sống ở nơi nào trên thế giới.

Đảm bảo học tập hiệu quả

Đánh giá sự hiểu biết và tiếp thu của người tham dự thông qua các bài kiểm tra và câu hỏi. Chấm điểm cho mỗi câu hỏi để xác định người học nhiệt tình và những người cần khuyến khích học tập nhiều hơn.

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thông minh hơn với Zoho CRM

Tạo quan hệ bền chặt hơn với khách hàng và thu hút những người học tiềm năng đến phiên đào tạo của bạn với tích hợp ShowTime - Zoho CRM của chúng tôi. Xuất dữ liệu người tham dự sang mô-đun Zoho CRM để hợp lý hóa chuyển đổi khách hàng tiềm năng và tăng phạm vi tiếp cận của bạn.

Thống kê có ngữ cảnh

Phân tích tức thì giúp bạn hiểu được mức độ quan tâm của người được đào tạo và hiệu quả của nội dung khóa học. Với những thông tin chuyên sâu này, bạn có thể điều chỉnh khóa học hoặc trở lại bảng vẽ và thiết kế lại chương trình giảng dạy.

Tạo các khóa học tương tác. Hỗ trợ học viên.

Đăng ký miễn phí