GDPR là gì?

Quy định Bảo mật Dữ liệu Chung (GDPR) là bộ quy định mới của EU nhằm cấp cho cư dân Liên minh châu Âu toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ. Nói một cách đơn giản, cư dân EU giờ đây sẽ có tiếng nói lớn hơn về những gì, cách thức, tại sao, ở đâu và khi nào dữ liệu cá nhân của họ được sử dụng, xử lý hoặc giải quyết.

Quy định này liên quan đến ai?

GDPR quy định cho tất cả công dân và cư dân trong EU. Mọi tổ chức có trụ sở tại EU hoặc có khách hàng ở EU cần phải tuân thủ.

Vậy, ShowTime giúp bạn như thế nào trong hành trình tuân thủ GDPR?

 •  

  Thông tin của bạn an toàn với chúng tôi

  Xác thực hai yếu tố đảm bảo người dùng được đăng nhập an toàn. Bằng cách hạn chế quyền truy cập vào hồ sơ của người trình bày và thông tin chi tiết học viên trong tài khoản ShowTime của người dùng, Zoho ShowTime đảm bảo bảo mật thông tin cho người dùng và học viên của họ.

 •  

  Xử lý an toàn

  Mỗi bản ghi học phần được xử lý bằng mã hóa AES 256 bit có độ an toàn cao để đảm bảo chỉ người dùng Zoho ShowTime mới có thể xem và xuất bản bản ghi thực từ tài khoản ShowTime của họ.

 •  

  Quyền di động

  Học viên có quyền yêu cầu thông tin cá nhân mà họ đã chia sẻ với bạn khi đăng ký học phần. Zoho ShowTime giúp bạn xuất thông tin đăng ký của học viên trong tập tin CSV hoặc XLS được bảo vệ bằng mật khẩu.

 •  

  Quyền được lãng quên

  Học viên có thể yêu cầu bạn xóa dữ liệu mà họ đã chia sẻ với bạn trên trang đăng ký học phần. Tùy chọn quản trị viên bao gồm khả năng xóa mọi thông tin của học viên cụ thể khỏi Zoho ShowTime để bạn có thể tuân thủ yêu cầu này.

 •  

  Dễ dàng truy cập

  Với tư cách là người dùng, bạn có thể truy cập tất cả học phần mà bạn đã tạo và hoàn thành trên Zoho ShowTime. Bạn có thể chọn lưu giữ hoặc xóa học phần cụ thể chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tìm hiểu cách Zoho tuân thủ GDPR tại đây