nft-icon avast-icon project-icon crm-ls-icon drive-icon sheet-icon slack-ls-icon promotion-icon ls-bg
mob-icon

Workflow tiết kiệm thời gian

Kết nối Show với hơn 1.000 ứng dụng và tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại một cách dễ dàng. Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi mà không phải lo nghĩ về các quy trình thủ công, dư thừa.

Tìm hiểu thêm
zs-simp-mob

Tích hợp đơn giản

Thiết lập kết nối liền mạch giữa các ứng dụng yêu thích mà không cần viết dòng mã nào. Tạo workflow tùy chỉnh và thực hiện bài thuyết trình chuyên sâu.

Tìm hiểu thêm
custom-img

Trường dữ liệu tùy chỉnh

Tạo mẫu bài thuyết trình với các trường dữ liệu và tự động tạo báo cáo chính xác trên dữ liệu liên quan nhất. Dành thời gian để soạn thảo các bài thuyết trình có sức ảnh hưởng chứ không phải để nhập liệu.

Tìm hiểu thêm
prev-arrow next-arrow

Tại sao nên sử dụng tính năng tích hợp Zapier cho Show?

nocode-icon

Không cần viết mã

integrate-icon

Dễ tích hợp

workflow-icon

Workflow tùy chỉnh

error-icon

Loại bỏ lỗi

time-icon

Tiết kiệm thời gian

marketing-icon slaes-icon project-icon

Báo cáo chiến dịch tự động

Tạo báo cáo chiến dịch bằng cách tích hợp Zoho Show với các công cụ tiếp thị phổ biến, chẳng hạn như Zoho Campaigns, Mailchimp và HubSpot. Theo dõi các số liệu chính, trực quan hóa dữ liệu và trình bày kết quả một cách dễ dàng.

Dữ liệu khách hàng tiềm năng chính xác

Hợp lý hóa quy trình bán hàng bằng cách tự động chuyển dữ liệu từ các công cụ CRM như Zoho CRM, HubSpot và Salesforce. Luôn cập nhật bằng con số mới nhất và tạo ra bộ phận bán hàng thuyết phục cho khách hàng tiềm năng.

Bài thuyết trình dự án sống động

Kết nối các công cụ quản lý dự án như Zoho Projects, Sprints hoặc Asana để tạo bài thuyết trình dự án sống động. Thể hiện tiến độ, cột mốc và thông tin chuyên sâu quan trọng cho các bên liên quan mà vẫn tiết kiệm được thời gian và công sức quý giá.

Báo cáo chiến dịch tự động

Tạo báo cáo chiến dịch bằng cách tích hợp Zoho Show với các công cụ tiếp thị phổ biến, chẳng hạn như Zoho Campaigns, Mailchimp và HubSpot. Theo dõi các số liệu chính, trực quan hóa dữ liệu và trình bày kết quả một cách dễ dàng.

head-marketing-icon

Dữ liệu khách hàng tiềm năng chính xác

Hợp lý hóa quy trình bán hàng bằng cách tự động chuyển dữ liệu từ các công cụ CRM như Zoho CRM, HubSpot và Salesforce. Luôn cập nhật bằng con số mới nhất và tạo ra bộ phận bán hàng thuyết phục cho khách hàng tiềm năng.

head-sales-icon

Bài thuyết trình dự án sống động

Kết nối các công cụ quản lý dự án như Zoho Projects, Sprints hoặc Asana để tạo bài thuyết trình dự án sống động. Thể hiện tiến độ, cột mốc và thông tin chuyên sâu quan trọng cho các bên liên quan mà vẫn tiết kiệm được thời gian và công sức quý giá.

head-project-icon
ls-nft ls-slack ls-avast ls-promotion ls-crm ls-project ls-salesforce ls-sheet

Giải phóng tiềm năng thực sự của doanh nghiệp với
tính năng tích hợp Zapier cho Zoho Show.

Kết nối Zoho Show với Zapier