Chia sẻ câu chuyện của bạn với mọi người. Công bố slide của bạn.

Trao đổi ý tưởng với người xem trên toàn cầu, công bố ra bên ngoài, nhúng slide của bạn vào website, blog và các trang truyền thông xã hội. Bài thuyết trình kinh doanh nội bộ? Công bố slide của bạn trong tổ chức.

Chia sẻ câu chuyện của bạn với mọi người.

Quản lý các phiên bản đã công bố.

Bạn muốn người xem xem phiên bản nào? Zoho Show cho phép bạn liên tục sửa đổi và cải thiện nội dung slide. Tiếp tục xử lý nội dung mà không ảnh hưởng đến nhóm slide trực tiếp, bằng cách khóa những slide đã công bố. Khi có yêu cầu, công bố lại phiên bản mới khi sẵn sàng.

Tải về bài thuyết trình.

Cho phép người dùng tải xuống bản sao của nhóm slide đã công bố theo định dạng .pptx hoặc .pdf để tham khảo sau này. Trong trường hợp người dùng có tài khoản zoho, người dùng có thể lưu tập tin trực tiếp.

Công bố nội bộ.

Tạo và công bố các slide trong tổ chức của bạn để đồng nghiệp truy cập và chia sẻ phản hồi. Quên chuyển đổi tập tin bài thuyết trình thành nhiều gói nhỏ hơn trước khi gửi cho đội ngũ của bạn qua email.

Nhúng vào website.

Thể hiện ý tưởng của bạn hoặc thuật lại câu chuyện cho người xem truy cập trang của bạn. Nhúng bài thuyết trình của bạn vào website hoặc blog cá nhân và bày tỏ suy nghĩ của bạn với mọi người.

Công bố câu chuyện của bạn. Thông báo.