Bài thuyết trình di động.

Thường xuyên di chuyển? Mang slide theo bạn.

Tải về từ Appstore

Bài thuyết trình trong tầm tay bạn.

Mang slide theo bạn mọi lúc mọi nơi với ứng dụng Show cho iOS. Nhập slide từ đám mây hoặc đăng nhập bằng tài khoản Zoho của bạn để truy cập vào bài thuyết trình được tạo trên web hoặc chia sẻ với bạn. Bạn có thể trình diễn slide trên iPhone hoặc kết nối với Apple TV cho nhiều đối tượng người xem hơn.

Nhận thông báo với tính năng thông báo tức thì.

Không bao giờ bỏ lỡ bản cập nhật về bài thuyết trình của bạn. Nhận thông báo về mọi chỉnh sửa được thực hiện, khi bài thuyết trình được chia sẻ hoặc khi quyền truy cập được sửa đổi.

Nhận thông báo với tính năng thông báo tức thì.

Không bao giờ bỏ lỡ bản cập nhật về bài thuyết trình của bạn. Nhận thông báo về mọi chỉnh sửa được thực hiện, khi bài thuyết trình được chia sẻ hoặc khi quyền truy cập được sửa đổi.

Tăng tốc truy cập bằng công nghệ cảm ứng lực 3D.

Show điều chỉnh tương tác cảm ứng lực 3D để hưởng ứng trải nghiệm iOS. Truy cập nhanh các bài thuyết trình gần đây của bạn, xem thuộc tính bài thuyết trình, và xem trước hoạt ảnh trong khung đọc bằng cảm ứng 3D (3D Touch).

Chạy chương trình của bạn trên iPhone hoặc iPad.

Hãy chuẩn bị cho mọi cơ hội. Chạy trình chiếu ngay trên iPhone hoặc iPad. Sử dụng công cụ tô sáng để minh họa và trỏ đến thông tin quan trọng bằng Apple Pencil.

Giữ an toàn cho các slide của bạn.

Với tính năng Cảm biến vân tay và Nhận dạng khuôn mặt được bật cho ứng dụng Show, bài thuyết trình của bạn luôn an toàn và được bảo mật.

Giữ an toàn cho các slide của bạn.

Với tính năng Cảm biến vân tay và Nhận dạng khuôn mặt được bật cho ứng dụng Show, bài thuyết trình của bạn luôn an toàn và được bảo mật.

Trình bày bằng Apple TV.

Kết nối iPhone hoặc iPad với Apple TV khi bạn muốn thực hiện thuyết trình trên màn hình lớn hơn. Kiểm soát slide từ thiết bị của bạn và sử dụng công cụ tô sáng của Show để nhấn mạnh các điểm chính và xem chúng được chiếu cho người xem theo thời gian thực.

Show cho Apple Watch.

Ứng dụng Show cho phép bạn kiểm soát phiên của mình bằng Apple Watch. Điều hướng giữa các slide và Force Touch để tắt màn hình hoặc kết thúc phiên của bạn.

Show cho Apple Watch.

Ứng dụng Show cho phép bạn kiểm soát phiên của mình bằng Apple Watch. Điều hướng giữa các slide và Force Touch để tắt màn hình hoặc kết thúc phiên của bạn.