Zoho Flow là gì?

Zoho Flow là một nền tảng tích hợp ứng dụng giúp kết nối Zoho Show với mọi ứng dụng điện toán đám mây mà không cần viết dòng mã nào.

Tích hợp Show với
các ứng dụng theo yêu cầu

Tích hợp Zoho Show một cách nhanh chóng và dễ dàng với các ứng dụng yêu thích. Tích hợp Flow giúp kết nối với hơn 650 ứng dụng để tạo bài thuyết trình hấp dẫn một cách liền mạch.

Trình bày báo cáo tùy chỉnh

Ánh xạ số liệu với các trường dữ liệu trong mẫu bài thuyết trình. Nhờ đó, bạn đảm bảo chỉ trình bày dữ liệu liên quan đến người xem.

Tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất

Kết nối các ứng dụng bạn sử dụng hàng ngày và tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại bằng cách tạo workflow đơn giản.

Tự động hóa việc chuyển dữ liệu

Lên lịch hoặc ngay lập tức kích hoạt chuyển dữ liệu từ ứng dụng bạn chọn. Tạo workflow để chuyển dữ liệu từ các ứng dụng khác sang Show và ngược lại.

Tạo bài thuyết trình tùy chỉnh trong vài phút với tính năng tích hợp Zoho Flow-Zoho Show.

Kết nối Flow với Show