Đơn giản hóa quy trình tạo bài thuyết trình với $(Trường dữ liệu)

Tùy chỉnh bài thuyết trình mà không cần cập nhật dữ liệu theo cách thủ công trong mỗi trang chiếu.

Datafields banner

Sửa đổi dữ liệu trên các trang chiếu

Không còn những nhiệm vụ cập nhật dữ liệu theo cách thủ công tẻ nhạt và dư thừa trong mỗi trang chiếu. Dùng Trường dữ liệu để sửa đổi giá trị trong bài thuyết trình, thay vì tạo mới từ đầu.

Tránh tình trạng nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình

Không cần phải tạo nhiều bài thuyết trình hay chỉnh sửa từng trang chiếu. Bạn có thể điều chỉnh bài thuyết trình bán hàng cho từng khách hàng hoặc đối tượng bằng Trường Dữ liệu. Dễ dàng thay thế thông tin quan trọng trong bài thuyết trình, chẳng hạn như tên khách hàng, tên thương hiệu, địa chỉ và địa chỉ email.

Tự động hóa workflow công việc

Tiến hành các hoạt động hàng ngày bằng cách tích hợp Zoho Show với Zoho Flow và Zapier. Bạn có thể làm như thế mà không cần viết một dòng mã nào. Chỉ cần tạo mẫu bài thuyết trình với các trường dữ liệu là có thể bắt đầu!

Sửa đổi dữ liệu trên các trang chiếu
Tránh tình trạng nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình
Tự động hóa workflow công việc

Sửa đổi dữ liệu trên các trang chiếu

Không còn những nhiệm vụ cập nhật dữ liệu theo cách thủ công tẻ nhạt và dư thừa trong mỗi trang chiếu. Dùng Trường dữ liệu để sửa đổi giá trị trong bài thuyết trình, thay vì tạo mới từ đầu.

Sửa đổi dữ liệu trên các trang chiếu

Tránh tình trạng nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình

Không cần phải tạo nhiều bài thuyết trình hay chỉnh sửa từng trang chiếu. Bạn có thể điều chỉnh bài thuyết trình bán hàng cho từng khách hàng hoặc đối tượng bằng Trường Dữ liệu. Dễ dàng thay thế thông tin quan trọng trong bài thuyết trình, chẳng hạn như tên khách hàng, tên thương hiệu, địa chỉ và địa chỉ email.

Tránh tình trạng nhiều phiên bản của cùng một bài thuyết trình

Tự động hóa workflow công việc

Tiến hành các hoạt động hàng ngày bằng cách tích hợp Zoho Show với Zoho Flow và Zapier. Bạn có thể làm như thế mà không cần viết một dòng mã nào. Chỉ cần tạo mẫu bài thuyết trình với các trường dữ liệu là có thể bắt đầu!

Tự động hóa workflow công việc

Trường dữ liệu trong Zoho Show

Quản lý dữ liệu liền mạch và tạo bài thuyết trình sống động.

 • Datafields1

  Thêm và quản lý dữ liệu dễ dàng

  Với Trường dữ liệu của Zoho Show, bạn có thể dễ dàng thêm và quản lý dữ liệu trên các trang chiếu. Thêm dữ liệu trực tiếp, cập nhật giá trị trường hoặc thậm chí ánh xạ dữ liệu từ các nguồn bên ngoài, như bảng tính.

  Tìm hiểu thêm

 • Datafields2

  Phù hợp với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau

  Trường dữ liệu hỗ trợ cả giá trị số và chữ số trong bài thuyết trình, giúp đẩy nhanh quy trình tùy chỉnh một cách liền mạch. Với Zoho Show, bạn có thể xác định cả dữ liệu chuỗi và số để tạo bài thuyết trình dễ dàng.

  Tìm hiểu thêm

 • Datafields3

  Trích xuất dữ liệu từ Zoho Sheet

  Với tùy chọn liên kết bên ngoài, bạn có thể thêm dữ liệu từ các công cụ bên ngoài như Zoho Sheet. Chỉ cần liên kết ô, phạm vi hoặc phạm vi đã đặt tên bất kỳ trong trang tính với bài thuyết trình, mọi thay đổi đã thực hiện với ô đó sẽ được đồng bộ hóa.

  Tìm hiểu thêm

Tại sao lại dùng Trường Dữ liệu?

 • Dữ liệu nhất quán và chính xác
 • Dễ dàng tinh giản
 • Giảm bớt nhiệm vụ dư thừa
 • Tùy chỉnh liền mạch
 • Tăng hiệu quả