Tại sao lại chọn Zoho Show cho bài tập trên lớp?

Mẫu dễ chỉnh sửa

Bảng và biểu đồ tùy chỉnh

Nhiều add-on

Cộng tác theo thời gian thực

Ứng dụng di động mạnh mẽ

Tạo dự án hấp dẫn

Cho dù bạn đang trình bày một dự án nghiên cứu, thể hiện kỹ năng chụp ảnh hay báo cáo về một thử nghiệm khoa học, Show có nhiều mẫu có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Xây dựng lưu đồ bằng hình dạng

Sửa đổi hình dạng bằng cách dùng Điểm chỉnh sửa để xây dựng lưu đồ, đối tượng và các thành phần trực quan khác của riêng bạn cho slide.

Làm phong phú slide bằng hình ảnh

Truy cập vào hàng ngàn hình ảnh không bản quyền bằng cách truy cập Cửa hàng Add-on. Thêm tệp hình ảnh vào slide mà không cần chuyển tab hoặc thoát bản trình bày.

Cộng tác với các học viên khác

Chia sẻ tập tin liền mạch với nhóm của bạn và làm việc cùng nhau theo thời gian thực. Cộng tác trên các dự án và bài tập nhóm mà không lo nội dung bị ghi đè bằng tính năng Khóa slide.

Hiển thị dữ liệu bằng biểu đồ

Sắp xếp dữ liệu bằng các bảng và sử dụng biểu đồ để diễn giải tất cả. Chỉnh sửa và sửa đổi mọi yếu tố trong biểu đồ để có giao diện mong muốn cho dự án của bạn.

Làm sống động các slide bằng hoạt ảnh

Bổ sung cho dữ liệu quan trọng bằng hoạt ảnh. Tạo hiệu ứng hoạt ảnh cho các yếu tố quan trọng, như biểu đồ và đồ thị, để hướng sự tập trung vào các con số quan trọng.

Tạo bài thuyết trình ấn tượng cho các dự án trên lớp