Giải pháp toàn diện để bạn tạo bài thuyết trình tiếp theo.

Chọn từ hơn 50 mẫu có sẵn để bắt đầu tạo bài thuyết trình.

Nâng cao chất lượng trang chiếu với kho ảnh mở rộng

Truy cập hàng triệu ảnh Stock từ thư viện Unsplash và Pexels trong ứng dụng Show để cải thiện sức hấp dẫn cho bài thuyết trình tiếp theo.

Tự tin truyền tải dữ liệu định lượng

Chọn từ một loạt các biểu đồ và sử dụng biểu đồ để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng với dữ liệu hấp dẫn.

Đơn giản hóa quy trình với các tùy chọn định dạng trực quan

Hãy thôi chỉnh sửa bài thuyết trình nhiều lần và ưu tiên thu hút nguồn tài trợ cho công ty bạn với các tùy chọn định dạng dễ sử dụng.

Quản lý cách chia sẻ bài thuyết trình

Mời người cộng tác truy cập bài thuyết trình và chỉ định cấp độ quyền truy cập dựa trên người đóng góp.

Cộng tác liền mạch để cùng tạo bài thuyết trình

Cộng tác với những người ra quyết định khác trong tổ chức để tạo ra một bài thuyết trình hoàn hảo có thể gây ấn tượng với các nhà đầu tư tiềm năng.