Nhập môn, gắn kết, trao quyền.

Cho dù bạn đang đào tạo nhập môn cho nhân viên mới, công bố thay đổi chính sách hay giới thiệu sơ đồ tổ chức mới, hãy làm cho các slide nhân sự của bạn trở nên hấp dẫn và dễ hiểu với Zoho Show.

Tại sao lại chọn Zoho Show cho bài thuyết trình nhân sự?

Mẫu slide nhất quán trong toàn bộ tổ chức

Cộng tác theo thời gian thực

Quyền truy cập tùy chỉnh

Chia sẻ tập tin dễ dàng

Ứng dụng di động mạnh mẽ

An toàn và đáng tin cậy

Biến quá trình đào tạo nhập môn cho nhân viên trở nên đáng nhớ

Giúp nhân viên mới sẵn sàng bắt đầu công việc ngay tức thì với một khởi đầu tốt đẹp. Tạo bài thuyết trình cộng hưởng với các mục tiêu của công ty, giúp truyền đạt ý tưởng một cách dễ dàng và cho nhân viên mới của bạn cảm giác đặc biệt ngay từ ngày đầu.

Loại bỏ rào cản thông tin

Đảm bảo tất cả nhân viên của bạn luôn cập nhật thông tin mới nhất về công ty, chẳng hạn như thay đổi chính sách, thông báo, cập nhật nhân viên, v.v.

Xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập

Dự thảo các kế hoạch phát triển nhân viên hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu của nhân viên phù hợp với tầm nhìn của công ty và giúp họ luôn phát huy hết khả năng của mình.

Chia sẻ và gán quyền người dùng

Bất cứ khi nào bạn chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc thông báo trong công ty, Show cho phép bạn bảo vệ các slide bằng quyền người dùng tùy chỉnh để tránh truy cập hoặc chỉnh sửa trái phép.

Làm cho bài thuyết trình nhân sự trở nên hấp dẫn và dễ hiểu