Phân tích, dự báo, phát triển.

Tinh chỉnh bài trình bày tài chính, đánh giá các lĩnh vực tăng trưởng, khám phá cơ hội mới và đưa ra quyết định quan trọng với Show.

Tại sao lại chọn Show cho bài thuyết trình tài chính?


Chủ đề và mẫu được thiết kế sẵn

Cộng tác theo thời gian thực

Biểu đồ và bảng tùy chỉnh

Đồ họa thông tin và hoạt ảnh trực quan

Ứng dụng di động mạnh mẽ

Thiết kế bài thuyết trình tài chính dựa trên dữ liệu


Bắt đầu với các mẫu

Dù đó là dự báo ngân sách, trình bày kêu gọi tài trợ hay thông tin về các khoản đầu tư, hàng loạt các chủ đề và mẫu có sẵn của Show giúp bạn nhanh chóng lên dàn ý và tối ưu hóa bài thuyết trình.

Bắt đầu với các mẫu

Dù đó là dự báo ngân sách, trình bày kêu gọi tài trợ hay thông tin về các khoản đầu tư, hàng loạt các chủ đề và mẫu có sẵn của Show giúp bạn nhanh chóng lên dàn ý và tối ưu hóa bài thuyết trình.

Chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành các slide hấp dẫn

Cho dù bạn đang trình bày về chỉ số tài chính, phân tích danh mục đầu tư hay kỹ thuật quản lý trách nhiệm tài sản, Show giúp bạn giảm tình trạng lộn xộn, nêu bật các yếu tố tác động đến giá trị và tóm tắt những điểm chính để đưa ra quyết định sáng suốt.

Mở rộng khả năng báo cáo

Chia sẻ tập tin với các nhóm nội bộ hoặc khách hàng bên ngoài và bảo mật công việc của bạn bằng cách gán quyền dựa trên vai trò để tránh các chỉnh sửa trái phép.

Mở rộng khả năng báo cáo

Chia sẻ tập tin với các nhóm nội bộ hoặc khách hàng bên ngoài và bảo mật công việc của bạn bằng cách gán quyền dựa trên vai trò để tránh các chỉnh sửa trái phép. Tìm hiểu lý do Zoho Show ưu việt hơn PowerPoint. Truyền phát bài thuyết trình.

Minh họa dữ liệu tốt hơn bằng cách sử dụng video

Tạo sự tác động mạnh mẽ hơn cho dữ liệu bằng cách biến dữ liệu thành các video dễ hiểu. Làm nổi bật những điểm chính và để lại ấn tượng lâu dài bằng các số liệu và phép chiếu được thảo luận trong bài thuyết trình của bạn.

Bắt đầu trực quan hóa dữ liệu tài chính một cách dễ dàng