Slide, câu chuyện và ý tưởng để truyền cảm hứng.

Zoho Show cho Confluence

Tạo, cộng tác và thực hiện thuyết trình trong Confluence.

Mang mọi người lại với nhau ở một nơi

Confluence là một không gian làm việc mở chung, được thiết kế để làm việc nhóm tốt nhất. Thêm Zoho Show vào hỗn hợp này cung cấp cho bạn những cách mới để truyền tải thông điệp của bạn.

Đối với tác giả

Xuất bản các trang trực quan thú vị hơn là các trang chỉ có văn bản hoặc hình ảnh tĩnh. Thu hút sự chú ý của độc giả - tái tạo trực quan ý tưởng của bạn bằng các yếu tố phong phú của Show - biểu đồ, bảng biểu, yếu tố thông minh và kể một câu chuyện mạnh mẽ bằng hoạt ảnh.

Đối với đội ngũ

Show bổ sung cho Confluence bằng cách tạo điều kiện cộng tác cho quy trình thiết kế bài thuyết trình. Làm việc cùng nhau theo thời gian thực, và để lại phản hồi của bạn trong các nhận xét trên mỗi slide. Tất cả trong hệ sinh thái Confluence. Không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng!

Đối với quản trị viên

Show cho Confluence hoạt động song song với các giao thức xác thực và ủy quyền của Confluence, do đó cho phép người dùng quản lý tất cả nội dung trong một tài khoản.

Show cho quản trị viên

Được tạo cho mọi đội ngũ

Tiếp thị

Xây dựng các slide và mẫu tiếp thị phản ánh đặc điểm công ty của bạn. Thiết kế các slide chính với nhiều yếu tố, màu sắc và logo có liên quan để đảm bảo tính đồng nhất trên tất cả các tài liệu tiếp thị. Kể một câu chuyện cộng hưởng với thương hiệu của bạn.

Bộ phận nhân sự

Công bố chính sách và báo cáo của bạn theo cách thu hút. Với add-on Zoho Show cho Confluence, đội ngũ nhân sự của bạn có thể tạo không gian lưu trữ bài thuyết trình và chia sẻ chính sách của công ty với nhân viên thông qua việc cấp cho họ quyền truy cập 'chỉ đọc’.

Bán hàng

Có cuộc họp khách hàng bất ngờ? Với Zoho Show, đội ngũ bán hàng của bạn có thể cộng tác ngay để tạo slide thuyết trình trong vài phút. Sử dụng nhiều công cụ trực quan hóa dữ liệu của Show như biểu đồ, bảng, yếu tố thông minh, vẽ tự do, và hoạt ảnh đường dẫn để tạo các slide thú vị có sức ảnh hưởng.

Tài chính

Zoho Show giúp các chuyên gia tài chính dễ dàng quản lý dữ liệu trên Confluence, thiết lập workflow, giao tiếp theo thời gian thực và chia sẻ kết quả một cách nhất quán và nhanh chóng.

Làm cho dữ liệu Confluence của bạn hấp dẫn, dễ hiểu và dễ nhớ với Zoho Show.