Truyền phát bài thuyết trình của bạn.

Zoho Show cho phép bạn thực hiện thuyết trình từ xa tới mọi đối tượng trên toàn cầu. Không quan trọng là người tham dự gần hoặc ở xa bạn, họ vẫn có thể tham gia tích cực bằng cách xem chương trình truyền phát của bạn.

Chế độ xem truyền phát nâng cao.

Cho phép người tham dự theo dõi với tốc độ của riêng họ. Người xem có thể duyệt qua các slide đã hoàn thành trong khi Người thuyết trình có thể nhanh chóng xem cả ghi chú của người thuyết trình và toàn bộ danh sách slide.

Thúc đẩy thảo luận, khuyến khích đặt câu hỏi.

Giúp bài thuyết trình của bạn hấp dẫn. Giúp người xem tương tác với bạn và những người khác bằng khung chat.

Thúc đẩy các cuộc thảo luận có ý nghĩa và cải thiện sự tham gia khi mọi người đều có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình, đặt câu hỏi và làm rõ nghi ngờ.

Cùng tạo và truyền phát.

Với tư cách là người truyền phát chính và chủ sở hữu tài liệu, bạn có thể cho phép 'người dùng được chia sẻ' kiểm soát nhóm slide bất cứ lúc nào. Người dùng đã cộng tác có thể yêu cầu quyền kiểm soát. Bạn có quyền cấp và thu hồi quyền kiểm soát từ người dùng bất cứ lúc nào.

Cho phép người tham gia tải xuống tập tin thuyết trình.

Cho phép người tham dự tải xuống nhóm slide khi bạn đã trình bày xong. Trong nhiều trường hợp, mọi người muốn xem lại các khái niệm trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần sau khi thuyết trình - nhưng không có quyền truy cập hoặc thông tin liên hệ của người thuyết trình.

Để tiết kiệm thời gian và công sức, người tham dự có thể tải xuống và lưu tập tin sau khi phiên kết thúc.

 

Theo dõi thời gian

Tập trung vào các slide chứ không phải đồng hồ của bạn! Theo dõi thời gian trôi qua trong cửa sổ truyền phát của bạn.

 

Tô đen slide

Sử dụng tính năng 'Tô đen slide' để thu hút người xem tập trung vào câu chuyện của bạn chứ không phải nội dung slide.

 

Ghi chú slide

Xem ghi chú diễn giả của bạn trong khi bạn thực hiện thuyết trình. Sử dụng ghi chú slide để theo dõi các điểm chính.

Không cần thiết lập hoặc cài đặt phần mềm.

Quên trả phí để tải xuống và cài đặt phần mềm chia sẻ màn hình. Zoho Show cho phép bạn truyền phát ngay trong bài thuyết trình của mình.