Chia sẻ rộng rãi bảng tính

Công bố bảng tính cùng thiết lập quyền truy cập và biện pháp bảo vệ, nhúng tài liệu vào trang web hoặc blog của bạn để người khác có thể xem được.

Try It, It's Free

Công bố dữ liệu

Công bố bảng tính không chỉ giúp bạn dễ dàng trình diện dữ liệu với số lượng lớn khán giả mà bảng tính của bạn còn có cơ hội xuất hiện trên SERP. Ngoài ra, người nhận có thể tương tác trên bảng tính đã được công bố mà không tạo bất kỳ thay đổi nào lên Tập tin dữ liệu gốc của bạn.

Publish spreadsheets in Zoho Sheet
Hide and lock formula cells, disallow export in published spreadsheets.

Công bố trong tầm kiểm soát

Ẩn và khóa những ô tính chứa công thức quan trọng trong bảng tính mà bạn đã công bố. Đồng thời, bạn cũng có thể có những tập tin dữ liệu quan trọng mà bạn không muốn cho người khác sao chép hoặc lưu về tài khoản của họ. Zoho Sheet trao cho bạn quyền quyết định những tập tin nào bạn cho phép người khác tải về.

Nhúng bảng tính

Tạo một sân chơi cho những người ghé thăm trang web của bạn hoặc người đọc blog của bạn bằng cách nhúng các tập tin dữ liệu vào trang web của bạn. Tính năng này cho phép người ghé thăm xem dữ liệu hoặc các số liệu và tìm hiểu các công thức tính toán tạo nên các con số đó. Bạn đừng lo, mọi thay đổi mà họ thực hiện hoàn toàn không ảnh hưởng đến tập tin dữ liệu gốc của bạn.

Embed spreadsheets in your site
Publish ranges in Zoho Sheet

Công bố vùng tính

Tại sao lại công bố toàn bộ tập tin trong khi bạn chỉ muốn để lộ một phần nào đó của tài liệu? Công bố một vùng tính theo ý muốn và nhúng vào trang web hoặc blog của bạn bằng đoạn HTML được cung cấp. 

Công bố biểu đồ

Bạn vừa muốn khoe biểu đồ do bạn tạo nên với cả thế giới vừa muốn giữ bí mật dữ liệu cho riêng mình? Zoho Sheet hỗ trợ bạn công bố biểu đồ mà không để lộ tài liệu gốc hoặc trang tính. 

Publish charts in Zoho Sheet
Publish spreadsheets within your organization

Trong nội bộ cơ quan

Nếu bạn chỉ muốn công bố bảng tính với đồng nghiệp, bạn có thể công bố các tập tin trong nội bộ cơ quan bạn và đảm bảo không có người ngoài nào có thể xem được.

Bắt đầu công bố bảng tính ngay bây giờ.

Try It Now