Sự kết hợp hoàn hảo giữa cộng tác và phân tích dữ liệu

So sánh Zoho Sheet với Google Sheets

 • Tính năng

  Zoho Sheet

  Google Sheets

 • Cộng tác theo thời gian thực

 • Nhận xét trên ô tính

  (Cấp ô tính và vùng tính)

  (Chỉ cấp ô tính)

 • Khóa ô tính với người dùng cụ thể

 • Tạo phiên bản tự động

 • Lịch sử chỉnh sửa

  (Với ô tính/vùng tính, người dùng và ngày tháng cụ thể)

  (Chỉ với ô tính)

 • Bật/tắt tính năng cộng tác

 • Các hàm bảng tính

 • Hàm tùy chỉnh

  (Deluge)

  (App Script)

 • Biểu đồ

 • Định dạng có điều kiện

  (một màu, thang màu và bộ biểu tượng)

  (một màu và thang màu)

 • Pivot table

 • Bảng

  Chỉ có định dạng

 • Công bố và nhúng

 • Thông tin chuyên sâu với sự hỗ trợ của AI

 • Công cụ dọn dẹp dữ liệu thông minh

  (Loại bỏ lỗi trùng lặp, thiếu nhất quán và thiếu giá trị)

  (Chỉ xóa lỗi trùng lặp)

 • Macro (viết và ghi)

  VBA

  App Script

 • Nhóm hàng/cột

 • Ẩn hàng/cột/trang tính

 • Ảnh trong ô tính

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động

 • Dữ liệu từ ảnh (trong ứng dụng di động)

 • Tích hợp biểu mẫu web

 • Hỗ trợ ngoại tuyến

 • API dữ liệu và từ xa

Bạn cũng có thể nhập tất cả các tập tin bảng tính Excel và Google vào tài khoản Google Drive trực tiếp từ Zoho Sheet.