Tiện ích mở rộng trình duyệt & trình chụp hình trang web cho Zoho Sheet

Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, bạn có thể chụp dữ liệu, tạo bảng tính mới hoặc truy cập các tập tin gần đây của bạn

Bộ nhớ tạm cho dữ liệu đã sao chép

Chọn bảng dữ liệu từ các trang web, chụp và lưu vào Zoho Sheet và bắt đầu phân tích mà không cần chép dán, định dạng lại hay nhập dữ liệu theo cách thủ công.

sheet-section

Tiếp tục công việc ngay lập tức

Mở lại bất kỳ bảng tính nào đã truy cập gần đây, tạo bảng tính mới hoặc chọn mở một mẫu hiện có để làm việc.

sheet-new-file
sheet-import

Làm việc trực tuyến với bảng tính một cách dễ dàng

Với tùy chọn nhập bảng tính vào tài khoản Zoho Sheet, tiện ích mở rộng này cũng cho phép bạn mở bảng tính mới tải về bằng Zoho Sheet.

Lối tắt đến bảng tính của bạn