Sự kết hợp hoàn hảo của các tính năng bảng tính.

Đơn giản, mạnh mẽ, hỗ trợ cộng tác và không mất phí!

So sánh Zoho Sheet với Microsoft Excel

 • Tính năng

  Zoho Sheet

  Microsoft Excel

 • Định dạng và tạo kiểu

 • Các hàm bảng tính

 • Chức năng tùy chỉnh/do người dùng xác định

  (Deluge)

  (VBA)

 • Các loại biểu đồ cơ bản và nâng cao

 • Pivot table và biểu đồ

 • Thông tin chuyên sâu với sự hỗ trợ của AI

  (Phiên bản trả phí)

 • Công cụ dọn dẹp dữ liệu thông minh

 • Chia sẻ và cấp quyền

 • Cộng tác theo thời gian thực

 • Nhận xét trên ô tính

 • Khóa ô tính với người dùng cụ thể

 • Lịch sử chỉnh sửa theo người dùng

 • Tạo phiên bản tự động

 • Macro VBA (Viết & ghi)

 • Kết nối dữ liệu, phân tích và lập mô hình

  Add-in

 • Bảng

 • Hình dạng

 • Tích hợp biểu mẫu web

 • API dữ liệu và từ xa

 • Ứng dụng dành cho thiết bị di động

  (iOS và Android)

  (iOS, Android và Windows)

Bạn có thể tải bảng tính lên từ máy tính hoặc chuyển bảng tính từ Office365 sang Zoho Sheet một cách nhanh chóng và bắt đầu ngay lập tức.