Chia sẻ quyền kiểm soát cho cộng tác hoàn hảo.

Bảng tính do bạn chia sẻ, điều khoản do bạn quyết định.

Dùng thử Zoho Sheet ngay!

Quyền khác nhau, khả năng truy cập khác nhau

Việc bạn chia sẻ bảng tính với người khác sẽ đòi hỏi một lớp bảo vệ bổ sung cho dữ liệu của bạn. Với Zoho Sheet, bạn có thể lựa chọn cấp độ kiểm soát của một người cộng tác trên tài liệu của bạn. Bạn có thể thu hồi quyền này bất cứ lúc nào chỉ đơn giản với thao tác xóa tên của họ trong danh sách người cộng tác.

features-user-controls-difference-permissions-different-accesses

Khóa theo ngữ cảnh để kiểm soát tốt hơn

Khóa một trang tính hoặc một số ô tính để ngăn chặn các chỉnh sửa ngẫu nhiên hoặc để giới hạn quyền truy cập của một số người công tác nhất định. Tính năng này giúp bạn nắm toàn quyền kiểm soát dữ liệu và hỗ trợ bạn tùy chọn ai có thể và không thể chỉnh sửa những phần cụ thể của bảng tính

Khóa cấp độ người dùng và ô tính để tránh mất dữ liệu ngẫu nhiên.

Đăng xuất để đảm bảo chỉnh sửa không bị can thiệp

Khi đăng xuất khỏi một bảng tính, ngay lập tức bảng tính được chuyển sang chế độ chỉ đọc cho tất cả người dùng không phân biệt quyền truy cập. Những người khác cũng sẽ không thể truy cập vào những chỉnh sửa mà bạn thực hiện cho đến khi bạn đăng nhập lại vào bảng tính. Tính năng này giúp bạn vừa làm việc trên bảng tính hay nghiên cứu sâu hơn về dữ liệu vừa đảm bảo ngăn chặn việc người khác chỉnh sửa dữ liệu cùng lúc.

Đăng xuất để đảm bảo chỉnh sửa không bị can thiệp

Biên bản kiểm tra: Tìm dữ liệu

Thêm người cùng làm việc đồng nghĩa với tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn, tuy nhiên, việc theo dõi ai chỉnh sửa nội dung nào trên bảng tính một cách thủ công là vô cùng mệt mỏi. Tính năng Biên bản kiểm tra giúp bạn theo dõi các thay đổi mà một người công tác thực hiện trên bảng tính theo ngày hoặc thực hiện trên một trang tính hoặc một số ô tính cụ thể trong bảng tính.

audit-trial

Chỉnh sửa, xem lại và khôi phục

Zoho Sheet sẽ tự động lưu lại các phiên bản của bảng tính, giúp bạn xem lại các phiên bản trước đó phòng trường hợp cần kiểm tra hoặc phục hồi lại dữ liệu. Bạn cũng có thể lọc ra các thay đổi được thực hiện trên bảng tính của một phiên bản cũng như xem lại các thay đổi này. Bạn có thể tạo mới và đặt tên thủ công cho các phiên bản lưu tự động ở phần trên cùng của dữ liệu.

user-control

Chia quyền nhưng không mất quyền.

Dùng thử Zoho Sheet ngay!