Thông tin chi tiết về khách truy cập và chấm điểm khách hàng tiềm năng.

Biến website của bạn thành cổ máy tạo khách hàng tiềm năng

Việc theo dõi khách truy cập website rất quan trọng để tương tác với cả khách truy cập mới và khách truy cập quay lại. Bạn có thể truy cập danh sách chi tiết về TẤT CẢ khách truy cập của bạn, được ưu tiên theo điểm số của họ. Tùy chỉnh tương tác của khách hàng tiềm năng bằng cách phân tích hành vi truy cập trang web và các trang quan tâm của họ. Theo dõi hiệu quả với các ghi chú nhanh.

Khách truy cập của bạn. Điểm số của họ. Công thức của bạn.

Xác định quy tắc cho khách hàng tiềm năng nóng, ấm và lạnh lý tưởng bằng cách tìm hiểu mối quan tâm của họ trên website của bạn. Tiến hành chấm điểm khách hàng tiềm năng có mục tiêu hơn bằng cách đưa vào các yếu tố như nguồn lưu lượng truy cập, trang hiện tại của khách truy cập, quốc gia và 20 tiêu chí khác dựa trên hành vi xác định mức độ quan tâm của khách truy cập.

Chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực. Dễ như ăn bánh.

Các công cụ chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực rất quan trọng đối với đội ngũ bán hàng để xác định khách hàng tiềm năng nào họ cần nhắm đến và ưu tiên.

SalesIQ cho phép bạn dễ dàng phân loại khách truy cập theo bốn cấp độ dựa trên ngôn ngữ hình thể kỹ thuật số của họ, bao gồm thời gian dành cho website, thời gian hoạt động gần nhất, số lần truy cập trước đây, và 20 tiêu chí khác.

Tập trung vào khách hàng tiềm năng xứng đáng với sự chú ý của bạn.

Nhiều loại khách hàng tiềm năng khác nhau xem qua website của bạn. Trong khi một vài người chỉ dành vài phút thì những người khác khám phá website của bạn. Bạn có thể phân khúc những khách truy cập này dựa trên mức độ quan tâm của họ.

Khách hàng tiềm năng nóng và ấm ở lại bên trong các vòng trong khi khách hàng tiềm năng lạnh được chuyển ra ngoài như những ngôi sao. Bạn có thể ưu tiên và dành nhiều thời gian hơn cho những khách truy cập cần sự chú ý của bạn nhiều hơn.

 

Chế độ xem danh sách tuyệt vời.

Làm thế nào chúng ta có thể quên người bạn tốt của mình, chế độ xem danh sách, khi miêu tả/ phân tích khách truy cập website. Ưu tiên khách hàng tiềm năng trên website ở trạng thái nóng, ấm và lạnh trong bốn cột với cùng mức độ tuyệt vời bằng cách sử dụng 'Vòng' để theo dõi khách truy cập theo thời gian thực.

Nhiều quy tắc. Chấm điểm khách hàng tiềm năng hiệu quả.

Tạo điểm số cho khách hàng tiềm năng dựa trên hai hoặc nhiều quy tắc. Kết hợp nhiều quy tắc giúp bạn chấm điểm khách hàng tiềm năng mạnh mẽ cho phép bạn biết được khách hàng tiềm năng mục tiêu nào là 'nóng' & 'ấm' trên website của bạn.