Đo lường, huấn luyện và giám sát.

Báo cáo dựng sẵn.

Tổng hợp hiệu suất đội ngũ của bạn thông qua báo cáo dựng sẵn dễ diễn giải. Các báo cáo của Zoho SalesIQ dễ dàng so sánh và phát hiện xu hướng. Đưa ra quyết định kinh doanh thông minh hơn bằng cách phân tích đại lý hàng đầu, bộ phận hoạt động, khách truy cập duy nhất và các số liệu quan trọng khác.

Huấn luyện theo thời gian thực.

Giám đốc kinh doanh có thể cùng duyệt với một đại lý trong khi họ chat trực tiếp với khách hàng tiềm năng. Cho phép đào tạo chat để bán hàng thực tiễn. Đảm bảo chất lượng chat trực tiếp của đại lý thông qua phản hồi riêng tư khi phiên chat diễn ra.

Giám sát hiệu suất.

Theo dõi tiến trình được thực hiện bởi đại lý của bạn. Theo dõi thời gian phản hồi trung bình của họ, số lượng chat nhiều lần và số giờ trực tuyến so với giờ nhàn rỗi. Đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất bằng cách định tuyến khách hàng tiềm năng nóng đến các đại lý hàng đầu của bạn và rút ngắn chu kỳ bán hàng.