Tiết kiệm thời gian với các câu trả lời tạo sẵn

Xây dựng kho lưu trữ văn bản bao gồm các cụm từ, câu trả lời, liên kết thường dùng, v.v mà bạn có thể truy cập ngay lập tức bằng phím gõ hoặc lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo trong cửa sổ chat trực tiếp của mình. Tùy chỉnh câu trả lời của bạn cho từng người truy cập bằng cách sử dụng phản hồi linh động. Bạn có thể chuẩn bị những phản hồi này cho nhóm của bạn hoặc cho riêng bạn, sử dụng Thẻ để nhóm các phản hồi này lại và gán chúng cho các bộ phận cụ thể trong tổ chức của bạn.

Tiết kiệm thời gian với các câu trả lời tạo sẵn
Tiết kiệm thời gian với các câu trả lời tạo sẵn

Hạn chế các câu hỏi lặp đi lặp lại

Tiết kiệm thời gian bằng cách cho hiển thị câu hỏi thường gặp cùng với câu trả lời trên cửa sổ chat trực tiếp của bạn khi kết nối với khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng. Bạn cũng có thể thêm hoặc gán nhiều phiên bản câu hỏi cho một câu trả lời hoặc giải pháp. Thêm thông tin này vào cơ sở dữ liệu với mô-đun Tài nguyên của SalesIQ cho các chatbot và người điều hành của bạn dễ dàng truy cập.

Hạn chế các câu hỏi lặp đi lặp lại
Hạn chế các câu hỏi lặp đi lặp lại

Chia sẻ thông tin nhanh về sản phẩm của bạn

Soạn bất kỳ loại nội dung nào bạn muốn chia sẻ với đối tượng của mình, dù đó là blog, tài liệu trợ giúp, thông tin nội bộ, thông báo, tài liệu kỹ thuật, v.v., tất cả từ bên trong SalesIQ. Giúp khách hàng tiềm năng và khách hàng có thể truy cập ngay lập tức để tìm kiếm và xem ngay từ cửa sổ chat trực tiếp mà không phải chờ nhân viên trả lời. Các chatbot và người điều hành của bạn cũng có thể chia sẻ nội dung qua các liên kết trong khi chat trực tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng.

Chia sẻ thông tin nhanh về sản phẩm của bạn
Chia sẻ thông tin nhanh về sản phẩm của bạn

Xử lý các mẩu trò chuyện đơn giản bằng bot

Đào tạo bot của bạn thân thiện hơn với Mẩu trò chuyện đơn giản, giúp tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa các đoạn chat thường ngày với khách hàng. Kết hợp các bộ câu trả lời khéo léo khác nhau để bot có thể sử dụng, giúp kết nối tốt hơn với khách hàng tiềm năng và khách hàng.

Xử lý các mẩu trò chuyện đơn giản bằng bot

Giúp bot trả lời chuyên nghiệp

Trang bị cho bot hiểu và trả lời nhiều thuật ngữ và biệt ngữ kinh doanh mà khách hàng tiềm năng và khách hàng sử dụng bằng cách nhập các thuật ngữ cụ thể dành riêng cho doanh nghiệp của bạn, cùng với các từ đồng nghĩa và từ thay thế hoặc từ có nghĩa tương tự, vào Thuật ngữ chuyên ngành của SalesIQ. Điều này giúp bot sử dụng các bài viết và câu hỏi thường gặp liên quan khi được nhắc để trả lời câu hỏi.

Giúp bot trả lời chuyên nghiệp

Tự động ghi lại các câu hỏi chưa được trả lời

Tự động hóa bot để theo dõi tất cả các câu hỏi và thắc mắc mà nhóm của bạn chưa giải quyết. Phân nhóm lại và cung cấp câu trả lời phù hợp hay thậm chí soạn bài viết với dữ liệu có sẵn để bao quát các chủ đề đó. Sau khi việc này hoàn tất, các bot AI thông minh của bạn sẽ sử dụng dữ liệu trong mô-đun Tài nguyên của SalesIQ để phản hồi kịp thời với khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn mà không cần phải mã hóa thêm.

Tự động ghi lại các câu hỏi chưa được trả lời

Sở hữu kho kiến thức của bạn trong SalesIQ

Bắt đầu ngay