Add-on và tích hợp

Zoho SalesIQ cung cấp 'add-on' cho CMS, thương mại điện tử và nền tảng tiếp thị qua email giúp bạn chốt nhiều giao dịch hơn trong khi theo dõi khách truy cập website của bạn theo thời gian thực. Sử dụng API dành cho nhà phát triển của chúng tôi để tích hợp các ứng dụng kinh doanh chưa được liệt kê ở đây với Zoho SalesIQ.

  • zoho_crm

   Chuyển đổi dữ liệu khách hàng tiềm năng trong Zoho CRM thành thông tin hành động.

   Đọc thêm
  • chiến dịch

   Theo dõi khách truy cập truy cập vào website từ các chiến dịch email của bạn.

   Đọc thêm
  • hỗ trợ

   Giải pháp chat trực tiếp để hỗ trợ khách hàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • trang web

   Theo dõi và tương tác với khách truy cập website theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • thư

   Bắt đầu chat ngay từ email của bạn.

   Đọc thêm
  • hỗ trợ

   Hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề theo thời gian thực bằng cách chia sẻ màn hình.

   Đọc thêm
  • wordpress

   Cho phép chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực và tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.

   Đọc thêm
  • blogger

   Dễ dàng theo dõi khách truy cập website trên nền tảng eBlogger.

   Đọc thêm
  • unbounce

   Kết nối với khách truy cập website thông qua chat chủ động.

   Đọc thêm
  • tumbler

   Theo dõi và thu hút khách truy cập website trên các website hỗ trợ Tumblr của bạn.

   Đọc thêm
  • lightcms

   Kết nối với khách truy cập website của bạn theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • helpiq

   Kết nối chủ động với khách truy cập website của bạn và chốt nhiều giao dịch hơn.

   Đọc thêm
  • virb

   Tương tác với khách truy cập website theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • weebly

   Biết ai đang truy cập website của bạn ngay cả trước khi bạn bắt đầu chat trực tiếp

   Đọc thêm
  • wix

   Dễ dàng nhúng giải pháp chat trực tiếp vào website của bạn.

   Đọc thêm
  • dotnetnuck

   Cho phép chat chủ động và phản hồi trên website của bạn.

   Đọc thêm
  • sitefinity

   Kết nối chủ động và chốt nhiều giao dịch hơn theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • joomla

   Dễ dàng bật tính năng theo dõi khách truy cập trên website của bạn.

   Đọc thêm
  • drupal

   Khiến khách hàng tiềm năng ngạc nhiên với thông tin bán hàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • yola

   Chốt được nhiều giao dịch hơn theo thời gian thực với tính năng theo dõi khách truy cập website.

   Đọc thêm
  • strikingly

   Chuyển đổi khách truy cập website của bạn thành khách hàng.

   Đọc thêm
  • opencart

   Giảm thiểu việc từ bỏ giỏ hàng với tính năng theo dõi khách truy cập cửa hàng.

   Đọc thêm
  • bigcommerce

   Theo dõi khách truy cập cửa hàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • magento

   Kết nối và thu hút khách truy cập cửa hàng một cách có chiến lược theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • squarespace

   Chốt giao dịch bán hàng hiệu quả với tính năng theo dõi khách truy cập cửa hàng.

   Đọc thêm
  • 3dcart

   Biến khách truy cập cửa hàng thành khách hàng bằng cách tích hợp Zoho SalesIQ.

   Đọc thêm
  • volusion

   Dễ dàng chốt nhiều giao dịch trực tuyến hơn theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • vendio

   Tăng doanh số cửa hàng của bạn với tính năng theo dõi khách truy cập theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • corecommerce

   Dễ dàng tích hợp tính năng theo dõi khách truy cập cửa hàng với cửa hàng trực tuyến của bạn.

   Đọc thêm
  • ekmpowershop

   Chuyển đổi nhiều khách truy cập cửa hàng thành khách hàng.

   Đọc thêm
  • shopify

   Thu hút khách truy cập cửa hàng của bạn theo thời gian thực và giành được nhiều khách hàng hơn.

   Đọc thêm
  • americommerce

   Tăng doanh thu cửa hàng trực tuyến của bạn với tính năng theo dõi khách truy cập.

   Đọc thêm
  • cscart

   Việc tích hợp này giúp dễ dàng cho phép theo dõi khách truy cập website trên cửa hàng Cs.cart của bạn.

   Đọc thêm
  • xcart

   Giảm thiểu việc từ bỏ giỏ hàng với thông tin bán hàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • jimdo

   Tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng trên cửa hàng trực tuyến của bạn với việc chat chủ động.

   Đọc thêm
  • prestashop

   Chốt nhiều giao dịch trực tuyến hơn với thông tin bán hàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • oscommerce

   Giảm thiểu việc từ bỏ giỏ hàng và chốt nhiều giao dịch hơn.

   Đọc thêm
  • pinnaclecart

   Tăng doanh số cửa hàng trực tuyến của bạn với tính năng theo dõi khách truy cập.

   Đọc thêm
  • aweber

   Xác định tên và email của khách truy cập truy cập website của bạn thông qua các chiến dịch email.

   Đọc thêm
  • activecampaign

   Theo dõi và thu hút khách hàng tiềm năng từ chiến dịch email của bạn.

   Đọc thêm
  • bronto

   Thu hút khách hàng tiềm năng trên website từ chiến dịch bản tin của bạn.

   Đọc thêm
  • campaign_monitor

   Cho phép người nhận email bắt đầu chat với bạn ngay từ hộp thư đến của họ.

   Đọc thêm
  • campaign_master

   Cho phép chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực đối với khách hàng tiềm năng truy cập website của bạn thông qua tiếp thị qua email.

   Đọc thêm
  • what_counts

   Phát hiện khách hàng tiềm năng nóng và tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng cho website của bạn với tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực và nhận dạng khách truy cập.

   Đọc thêm
  • dotmailer

   Tối ưu hóa chiến dịch email bằng cách xác định khách truy cập trên website của bạn.

   Đọc thêm
  • get_response

   Chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực cho nỗ lực tiếp thị ra bên ngoài của bạn.

   Đọc thêm
  • i_contact

   Tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng từ chiến dịch email của bạn.

   Đọc thêm
  • lyris

   Theo dõi và thu hút khách hàng tiềm năng từ chiến dịch email của bạn.

   Đọc thêm
  • mad_mini

   Phát hiện khách hàng tiềm năng nóng từ chiến dịch email của bạn và kết nối tức thì.

   Đọc thêm
  • mail_chimp

   Tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng trên website của bạn với tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng theo thời gian thực và nhận dạng khách truy cập cho chiến dịch email.

   Đọc thêm
  • vertical_response

   Nâng cao chiến dịch email với tính năng nhận dạng khách truy cập website theo thời gian thực

   Đọc thêm
  • aurea

   Xác định tên khách truy cập website và địa chỉ email tham chiếu từ email chiến dịch được gửi qua Aurea (lyris)

   Đọc thêm
  • Clearbit
   clearbit_enrichment

   Tích hợp Zoho SalesIQ với Clearbit (Enrichment) và thu thập thông tin công ty cập nhật của khách truy cập website

   Đọc thêm
  • Clearbit
   clearbit_reveal

   Nhận thông tin về khách truy cập trên trang web của bạn.

   Đọc thêm
  • email_genie

   Nhận thêm thông tin chi tiết về người gửi email.

   Đọc thêm
  • salesforce_crm

   Tích hợp Salesforce - CRM với tài khoản SalesIQ để cải thiện quản lý quan hệ khách hàng.

   Đọc thêm
  • face_book

   Thêm plugin chat trực tiếp vào trang người hâm mộ của bạn và tương tác trực tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn.

   Đọc thêm
  • gravatar

   Zoho SalesIQ hiển thị cho bạn hình ảnh của khách truy cập trên website của bạn trong cửa sổ chat.

  • g_analytics

   Theo dõi tác động của việc chat trực tiếp đối với tỷ lệ chuyển đổi bán hàng của bạn.

   Đọc thêm
  • g_tagmanager

   Dễ dàng thêm tính năng theo dõi website vào tất cả trang web của bạn.

   Đọc thêm
  • kiss_metrics

   Hiểu các số liệu chính để theo dõi khách truy cập website thành công.

   Đọc thêm
  • mixpanel

   Cải thiện việc chat trực tiếp bằng cách xác định số liệu chat chính.

   Đọc thêm
  • optimizely

   Phân tích số liệu thống kê chat của bạn và có tương tác tốt hơn.

   Đọc thêm
  • piwik

   Sử dụng các phân tích chuyên sâu để đo lường tác động của hoạt động chat trực tiếp.

   Đọc thêm
  • woopra

   Kiểm soát hoạt động chat trực tiếp bằng các phân tích chuyên sâu.

   Đọc thêm
  • clicky

   Nhận phân tích chuyên sâu về hoạt động chat trên website của bạn.

   Đọc thêm
  • hubspot

   Số liệu chat trực tiếp để cải thiện và nâng cao hoạt động chat của bạn.

   Đọc thêm
  • zendesk

   Kênh chat trực tiếp để tăng sự hài lòng của khách hàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • salesforcedesk

   Hỗ trợ khách hàng dễ dàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • happyfox

   Cung cấp trợ giúp cho khách hàng trên website của bạn và cổng thông tin hỗ trợ.

   Đọc thêm
  • deskero

   Cho phép khách hàng tiếp cận và trả lời thắc mắc của họ theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • estreamdesk

   Hỗ trợ và thu hút khách hàng theo thời gian thực.

   Đọc thêm
  • teamsupport

   Tích hợp tính năng chat trực tiếp để nâng cao kênh chat cho dịch vụ của bạn.

   Đọc thêm
  • vision

   Tăng sự hài lòng của khách hàng ngay lập tức thông qua chat dịch vụ trực tiếp.

   Đọc thêm
  • whmcs

   Tăng cường hợp tác thông qua tích hợp tính năng chat trực tiếp.

   Đọc thêm
  • go-daddy

   Dễ dàng tích hợp tính năng chat trực tiếp vào website của bạn.

   Đọc thêm