Làm được nhiều việc hơn trong một giao diện duy nhất

Đưa hoạt động tương tác của bạn lên cấp độ tiếp theo và giảm bớt việc chuyển đổi tab để tìm dữ liệu về khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng. Tạo tích hợp ứng dụng tùy chỉnh để truy cập các ứng dụng yêu thích của bạn bên trong SalesIQ với Widget. Bao gồm các tính năng và chức năng bạn cần từ các ứng dụng này để xem và quản lý dữ liệu từ SalesIQ. Tránh việc phải nhập liệu hai lần bằng cách thêm tính năng đồng bộ tự động trong khi xây dựng widget để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu được thêm vào hoặc thay đổi trong ứng dụng tương ứng.

Làm được nhiều việc hơn trong một giao diện duy nhất
Làm được nhiều việc hơn trong một giao diện duy nhất

Quản lý dữ liệu được hiển thị bằng bộ kiểm soát biểu mẫu

Tạo và quản lý các trường dữ liệu sẽ hiển thị trong widget của bạn và các thao tác cụ thể với trường bằng Bộ kiểm soát biểu mẫu. Các bộ kiểm soát này được kích hoạt khi người dùng gửi biểu mẫu hoặc thêm/cập nhật dữ liệu nhập của họ trong một trường biểu mẫu. Bạn có thể chọn và lập trình loại trường bạn muốn thêm/bao gồm trong biểu mẫu từ bộ xử lý hành động của tiện ích chat.

Quản lý dữ liệu được hiển thị bằng bộ kiểm soát biểu mẫu
Quản lý dữ liệu được hiển thị bằng bộ kiểm soát biểu mẫu

Kết nối bằng Webhook

Bạn đã có ứng dụng muốn kết nối với SalesIQ? Bạn có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng Webhook. Nếu có ứng dụng được lưu trữ trên máy chủ, bạn có thể kết nối ứng dụng đó bằng API phù hợp. Bạn cũng có thể thiết lập webhook để thực hiện nhiều hành động khác như gửi email mục tiêu đến khách hàng tiềm năng/địa chỉ liên lạc cụ thể bằng địa chỉ email/thông tin liên hệ mà họ cung cấp hoặc nhận thông tin cập nhật khi một người điều hành mới được thêm vào cổng thông tin của bạn.

Kết nối bằng Webhook

Bạn đã sẵn sàng để dùng thử chưa?

Xem cách thức thực hiện

Bắt đầu hành trình tương tác với khách hàng của bạn ngay hôm nay

Dùng thử miễn phí