Bán hàng thông minh hơn. Chốt giao dịch nhanh hơn.

Làm ngạc nhiên khách truy cập website của bạn bằng cách tương tác cá nhân.

Thu thập tất cả thông tin từ khách truy cập và chuyển đổi chúng thành thông tin chi tiết hành động theo thời gian thực. Kết nối với khách hàng tiềm năng tại các trang chiến lược trong website của bạn, chia sẻ nội dung có liên quan, trả lời câu hỏi và giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt.

Làm ngạc nhiên khách truy cập website của bạn bằng cách tương tác cá nhân.
Giảm chu kỳ bán hàng. Tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.

Giảm chu kỳ bán hàng. Tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.

Xác định các siêu sao bán hàng trực tuyến thông qua cơ chế phản hồi tích hợp của SalesIQ và định tuyến khách hàng tiềm năng của bạn sao cho phù hợp.

Một số người đại diện bán hàng là chuyên gia trong việc chốt giao dịch mới một cách nhanh chóng và những người khác giỏi về bán hàng gia tăng. Dẫn khách hàng tiềm năng đến người đại diện bán hàng dựa trên bộ kỹ năng của họ nhằm giảm chu kỳ bán hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi bán hàng.

Tạo thêm doanh số từ chiến dịch email của bạn.

Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể kết nối và tương tác với khách hàng tiềm năng trên website của mình thông qua chiến dịch email. Chẳng phải là phép thuật gì cả. Đó chỉ là thông số định danh của SalesIQ, cho phép bạn nhận ra tên & email của khách hàng tiềm năng thông qua chiến dịch email của bạn.

Trình kích hoạt thông minh cũng có thể được cấu hình để tối ưu hóa/ tự động hóa việc khách hàng tiềm năng tham gia chiến dịch email của bạn.