Theo dõi lịch phỏng vấn và sự kiện

Zoho Recruit - Hệ thống theo dõi ứng viên cùng với Tích hợp Zoho Calendar và Google Calendar giúp công tác lên lịch cho cá nhân và tổ chức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn có thể dễ dàng truy cập và quản lý lịch cá nhân và tổ chức từ trong Zoho Recruit.

Tính năng Sự kiện trong Zoho Recruit cho phép tạo và lên lịch nhiều sự kiện như Phỏng vấn, Gọi điện, Cuộc họp... cho bạn, liên hệ khách hàng, thành viên tổ chức, v.v. Điều này giúp bạn lập kế hoạch và quản lý các sự kiện của mình một cách tuyệt vời. Sau khi đã lên lịch sự kiện, sự kiện đó sẽ tự động được đánh dấu trên Zoho Calendar và Google Calenda của bạn nên việc theo dõi các cuộc hẹn với Ứng viên và Liên hệ khách hàng không còn là nhiệm vụ khó khăn nữa. Bạn cũng có thể đặt lời nhắc để tránh bỏ lỡ sự kiện nào.

Lợi ích