Kỹ thuật tìm nguồn ứng viên

Trang tuyển dụng

Đăng thông báo việc làm trên các trang web toàn cầu hàng đầu để tìm nguồn ứng viên chất lượng nhất

 
 

Website tuyển dụng

Tạo Website tuyển dụng đẹp mắt và đồng bộ với công ty của bạn.

 
 

Công cụ tăng nguồn ứng viên

Truy cập vào hàng ngàn sơ yếu lý lịch chỉ trong vài giây.

 
 

Quản lý sơ yếu lý lịch

Formatted Resumes

Đồng nhất các sơ yếu lý lịch mà bạn gửi cho khách hàng.

 
 

Trình phân tích sơ yếu lý lịch

Ánh xạ các trường từ sơ yếu lý lịch bất kỳ với các trường tương ứng của Zoho Recruit.

 
 

Đánh giá

Các đánh giá

Sàng lọc trước ứng viên tại thời điểm họ nộp đơn vào các vị trí việc làm của bạn.

 
 

Tự động hóa

Workflow

Tự động hóa quy trình tuyển dụng để có trải nghiệm suôn sẻ nhất.

Blueprint

Sao chép các quy trình tuyển dụng đã áp dụng hiệu quả trong Zoho Recruit.

 
 

Tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh

Kéo và thả để tùy chỉnh Zoho Recruit của bạn.

 
 

Bảo mật và Kiểm soát

Hồ sơ mới

Tạo các vai trò và hồ sơ khác nhau trong cơ sở dữ liệu Zoho Recruit của bạn.

Quyền tổ chức mặc định

Mở rộng quyền truy cập cho người dùng thuộc các nhóm và vai trò khác.

Quản lý khu vực

Đặt mục tiêu cho người dùng thuộc các khu vực tuyển dụng khác nhau.

Hệ thống theo dõi ứng viên tiên tiến để hợp lý hóa quy trình tuyển dụng của bạn

Bắt đầu ngay