Tài trợ công việc trên trang Indeed.com

Với Zoho Recruit - Hệ thống theo dõi ứng viên, giờ đây bạn có thể tài trợ cho công việc của mình trên trang Indeed.com. Khi chọn danh sách công việc được tài trợ, công việc của bạn sẽ được hiển thị nổi bật trong kết quả tìm kiếm trên trang Indeed, giúp nhanh chóng thu hút nhiều ứng viên hơn.

Tại sao phải tài trợ công việc trên trang Indeed.com?

Khi tài trợ công việc trên trang Indeed.com, bạn có thể:

  • Thu hút được nhiều ứng viên mục tiêu cho danh sách công việc của bạn.
  • Dễ dàng đo lường lợi nhuận đầu tư của bạn - tốn ít chi phí cho mỗi ứng viên và mỗi lần tuyển dụng
  • Bảo vệ và xây dựng thương hiệu của bạn bằng cách gửi ứng viên trực tiếp vào danh sách công việc của bạn.

Ứng dụng hoạt động như thế nào?

  • Công việc của bạn được tự động gửi đến Indeed và công việc đó sẽ được hiển thị nổi bật bên trên kết quả tìm kiếm công việc.
  • Công việc của bạn chỉ hiển thị khi công việc đó phù hợp với tiêu chí của người tìm việc.