Đơn giản hóa cuộc sống của bạn.

Thu thập sơ yếu lý lịch từ nhiều nguồn.

Zoho Recruit tự động thu thập và nhập sơ yếu lý lịch từ một số nguồn như tập tin đính kèm qua e-mail, website của bạn, Hộp thư đến Outlook và hơn thế nữa. Bạn sẽ thu hút nhiều ứng viên hơn... và quản lý tất cả các sơ yếu lý lịch hiệu quả ở một nơi.

Nhập từ Tài liệu.

Zoho Recruit được tích hợp với công cụ phân tích sơ yếu lý lịch hàng đầu Daxtra, cho phép phân tích nhiều sơ yếu lý lịch và chuyển thông tin quan trọng trực tiếp đến cơ sở dữ liệu ứng viên của bạn.

Chia sẻ thư mục.

Chia sẻ thư mục tài liệu với những người khác để phối hợp nhanh chóng và hiệu quả.

Đính kèm tài liệu.

Đính kèm tài liệu dễ dàng bằng cách sử dụng tab Tài liệu trong Zoho Recruit, máy tính, Zoho Docs và Google Drive.

Dễ dàng phối hợp trên tài liệu.

Xem lại và chỉnh sửa tài liệu để đảm bảo mọi thứ đã hoàn chỉnh trước khi gửi cho ứng viên hoặc khách hàng.