Tùy chỉnh

Zoho Recruit cung cấp các tính năng và quy trình công việc có bao hàm tất cả trường hợp của mọi tổ chức nhưng chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả mọi tổ chức đều có cùng các luồng/trường như nhau. Do đó, bạn có thể tùy chỉnh các trường tùy biến hiện có, thêm các trường tùy biến bổ sung và thêm trạng thái tùy chỉnh.

Tùy chỉnh kéo và thả

Tùy chỉnh kéo và thả

Tùy chỉnh Zoho Recruit cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của riêng bạn. Bạn chỉ có thể kéo và thả các trường để tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh

Trong mọi mô-đun, có thể thêm các trường tùy chỉnh để chứa bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể cần. Trường tùy chỉnh cho các loại dữ liệu khác nhau là danh sách chọn, ngày tháng, tra cứu, một dòng, nhiều dòng, v.v.

Trường tùy chỉnh

Trạng thái tùy chỉnh

Thêm trạng thái tùy chỉnh cho các mô-đun Ứng viên và Cơ hội việc làm. Nhờ đó, Zoho Recruit có thể dễ dàng điều chỉnh theo quy trình kinh doanh của bạn.

Trạng thái tùy chỉnh

Thông báo thư

Zoho Recruit tự động thông báo cho người dùng bằng các thông báo thư khi thêm ứng viên, cơ hội việc làm, khách hàng và liên hệ, cho phép nhà tuyển dụng bắt đầu các hoạt động ở cấp độ tiếp theo.

Thông báo thư

Tùy chỉnh logo

Thay đổi logo mặc định của Zoho Recruit bằng logo riêng của công ty, tạo ra giao diện được cá nhân hóa.

Tùy chỉnh logo