Tạo và đăng thông báo việc làm

Thu thập thêm sơ yếu lý lịch trong thời gian ngắn bằng cách tạo và đăng các thông báo việc làm trong website. Bạn có thể thêm ghi chú để tham khảo trong tương lai và đính kèm tài liệu được gửi từ khách hàng.

Tạo thông báo việc làm

Tạo thông báo việc làm dựa trên yêu cầu của Khách hàng hoặc Người quản lý tuyển dụng và có thể tùy chỉnh các trường tùy chỉnh.

Đăng thông báo việc làm

Đăng thông báo việc làm trong trang web của bạn. Điều này cho phép ứng viên nộp đơn trực tiếp từ trang web cho một công việc cụ thể

Xuất thông báo việc làm

Xuất thông báo việc làm trong các định dạng khác nhau như csv, xls, v.v., để duy trì báo cáo và sao lưu dữ liệu.

Gắn thẻ việc làm

Đánh dấu việc làm ưu tiên hàng đầu là “nóng”, giúp nhà tuyển dụng dễ dàng xác định và ưu tiên các việc làm đó. Bạn cũng có thể thêm các thẻ khác nhau cho các cơ hội việc làm để dễ tìm thấy hơn.

Ghi lại các hoạt động

Trong Zoho Recruit, mọi hoạt động thực hiện trong hệ thống sẽ được tự động ghi lại và hiển thị trong bảng chỉ số. Bạn cũng có thể ghi nhật ký các ghi chú.

Đính kèm tài liệu

Khi tạo một cơ hội việc làm mới, Zoho Recruit cho phép bạn dễ dàng đính kèm bất kỳ tài liệu nào liên quan do khách hàng hoặc người quản lý tuyển dụng cung cấp.

Lịch sử

Bảng chỉ số hiển thị các hoạt động diễn ra trong hệ thống, giúp nhà tuyển dụng theo dõi tiến trình thực hiện đối với ứng viên và cơ hội việc làm.