Lập kế hoạch hiệu quả cho ngày làm việc của bạn

Tạo, tổ chức, ưu tiên. Lịch của Recruit giúp lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ, giúp cho ngày của bạn luôn diễn ra như dự định.

Quản lý hồ sơ dễ dàng

Thêm và quản lý hồ sơ cho các mô-đun của bạn kể cả khi đang đi trên đường. Bao gồm Cơ hội việc làm, Khách hàng, Liên hệ, Ứng viên, Phỏng vấn và Những việc cần làm.

Dễ dàng lên lịch phỏng vấn

Sắp xếp cuộc phỏng vấn với các ứng viên tương lai - chỉ với một hoặc hai lần nhấp là đủ.

¯

Cập nhật trạng thái công việc ngay lập tức

Luôn cập nhật cho ứng viên bằng cách nhanh chóng thay đổi trạng thái thông báo việc làm để họ không phải suy đoán.

Gọi điện hoặc nhắn tin chỉ bằng một cú chạm

Hoãn cuộc họp hay bị kẹt xe? Ứng dụng Zoho Recruit trên thiết bị di động giúp bạn giữ liên lạc với các ứng viên, khách hàng và liên hệ. Chỉ cần một cuộc gọi hoặc tin nhắn là đủ.

Phân loại ứng viên nhanh chóng

Bạn cần phải xem những ứng viên nào đã được liên kết với công việc hoặc đã gửi cho khách hàng để cân nhắc? Dữ liệu ngay trong tầm tay bạn.

Cập nhật cho đội ngũ

Theo dõi các nhận xét và liên lạc từ mọi nơi bằng cách sử dụng các mô-đun ứng viên, khách hàng hoặc liên hệ.

Đừng chỉ nghĩ đến hộp thư nữa

Sau khi cấu hình tài khoản email của bạn với Zoho Recruit, Mail Magnet sẽ quét hộp thư đến một cách thông minh để thông báo cho bạn về email và thậm chí là thực hiện một số thao tác nhanh.