Plug-in Zoho Recruit cho Microsoft Outlook

Plug-in Zoho Recruit cho Microsoft Outlook giúp nhà tuyển dụng kết nối hộp thư đến Outlook với Zoho Recruit - Hệ thống theo dõi ứng viên. Với Plug-in MS Outlook, bạn có thể dễ dàng thêm ứng viên và liên hệ từ email vào Zoho Recruit.

Tải xuống Plug-in - cho - 32bit/cho - 64bit

Các tính năng chính

  • Thêm nhiều ứng viên và liên kết họ với các cơ hội việc làm.
  • Lưu một bản sao email để tham khảo sau bằng cách thêm email đó vào hồ sơ ứng viên/liên hệ cụ thể.
  • Phân tích sơ yếu lý lịch từ hộp thư đến trong Microsoft Outlook vào Zoho Recruit - Phần mềm tuyển dụng.
  • Theo dõi tất cả các cuộc trò chuyện qua email của bạn với các ứng viên và liên hệ.
  • Nhập các sự kiện từ Zoho Recruit - Phần mềm tuyển dụng vào MS Outlook.