Tận dụng trang web công ty của bạn.

Giới thiệu cơ hội việc làm.

Biến người truy cập thành ứng viên. Sử dụng Zoho Recruit để giới thiệu tất cả các cơ hội việc làm trên trang web của bạn và cho phép khách truy cập nộp đơn trực tiếp cho các công việc cụ thể.

Nhắm mục tiêu trong các bài đăng của bạn.

Tạo nhiều trang và hướng các trang đó đến các đối tượng cụ thể. Ví dụ: đăng một thông báo tuyển dụng cho một vị trí quản lý trên trang Về chúng tôi hoặc đăng một vị trí bán hàng trên trang sản phẩm liên quan.

Xây dựng thương hiệu của bạn.

Tạo và tùy chỉnh trang tuyển dụng của bạn để kết hợp liền mạch với phần còn lại của trang. Tải lên logo riêng, hình nền, thay đổi màu nền trang, phông chữ và các chi tiết khác để thu hút sự chú ý và quan tâm.

Thu thập thông tin liên hệ từ website.

Sử dụng các biểu mẫu web để đơn giản hóa quá trình nắm bắt thông tin của khách truy cập từ trang web của bạn vào hệ thống Zoho Recruit. Điều này cho phép bạn nhập trực tiếp thông tin ứng viên và khách hàng từ trang web của công ty bạn vào các mô-đun Ứng viên và Khách hàng trong Zoho Recruit.

Gửi email tự động.

Tạo và lên lịch trả lời email tự động cho các ứng viên hoặc liên hệ khách hàng được tạo từ các biểu mẫu web. Tạo quy tắc trả lời tự động với các tiêu chí cụ thể để gửi email tự động bất cứ khi nào đáp ứng điều kiện.

Cho phép người nhận hủy đăng ký.

Sử dụng tính năng này để tạo tùy chọn Hủy đăng ký cho tất cả người nhận email.

Đăng nhập dành cho ứng viên.

Tính năng đăng nhập dành cho ứng viên mới cho phép ứng viên tạo tài khoản, đăng nhập và lưu tất cả thông tin cá nhân để sử dụng trong tương lai.