Zoho Recruit dành cho Google Apps

Zoho Recruit - Việc tích hợp Hệ thống theo dõi ứng viên với các Ứng dụng Google sẽ loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng. Giờ đây bạn đã có thể truy cập danh bạ, người dùng và lịch trên Google trong chính Zoho Recruit. Chỉ cần thêm Zoho Recruit vào tên miền của bạn từ Kho ứng dụng Google Apps là đủ.

Zoho Recruit dành cho Google Apps

Các tính năng chính

  • Đăng nhập vào Zoho Recruit bằng chứng danh Google Apps của bạn bằng cách sử dụngtính năng đăng nhập một lần.
  • Thêm người dùng Google Apps vào Zoho Recruit và đưa họ vào quy trình tuyển dụng của bạn.
  • Nhập các liên hệ Google Apps của bạn vào Zoho Recruit với tư cách là ứng viên/liên hệ khách hàng.
  • Tự động thêm cuộc phỏng vấn và sự kiện trong Zoho Recruit vào Google Calendar.

Một số thông tin nhanh về Zoho Recruit cho Google Apps

  • Hợp tác và giao tiếp theo thời gian thực được thực hiện một cách đơn giản và hiệu quả.
  • Dễ dàng truy cập Zoho Recruit bằng chứng danh Google Apps.
  • Truy cập liên hệ, người dùng và thông tin lịch Google của bạn từ một vị trí tập trung.
  • Chọn người dùng Google Apps của bạn và cấp quyền truy cập vào Zoho Recruit.
  • Dễ dàng nhập liên hệ của Google vào Zoho Recruit.
  • Theo dõi tất cả các sự kiện và cuộc phỏng vấn đã lên lịch.