Mở rộng phạm vi của bạn.

Tích hợp website.

Tận dụng tối đa website của công ty bạn. Tạo một trang tuyển dụng và đăng cơ hội việc làm trực tiếp lên website của bạn để ứng viên có thể nhìn thấy tất cả các cơ hội việc làm tại một vị trí. Zoho Recruit cho phép người dùng tạo một tài khoản để nộp đơn cho một hoặc nhiều vị trí công việc chỉ với một ứng dụng.

Tích hợp website
Đăng thông báo việc làm lên trang tuyển dụng

Đăng thông báo việc làm lên trang tuyển dụng.

Tăng mức độ hiển thị các cơ hội việc làm của bạn bằng cách đăng thông báo việc làm trực tiếp lên các trang tuyển dụng phổ biến nhất chỉ bằng một cú nhấp chuột. Biến người truy cập thành ứng viên. Sử dụng Zoho Recruit để giới thiệu tất cả các cơ hội việc làm trên trang web của bạn và cho phép khách truy cập nộp đơn trực tiếp cho các công việc cụ thể.

Tận dụng mạng xã hội.

Sử dụng Facebook, Linkedin hoặc Twitter của công ty để phát huy hết tiềm năng các trang này bằng cách chia sẻ website tuyển dụng của bạn hoặc đăng từng liên kết đến thông báo việc làm.

Tận dụng mạng xã hội