Quản lý sự kiện

Quản lý danh sách những việc cần làm

Tạo và xem tất cả các nhiệm vụ, sự kiện và cuộc gọi cần thực hiện, đồng thời theo dõi tiến trình của bạn.

Theo dõi các cuộc phỏng vấn

Xem tất cả các phỏng vấn được lên lịch để biết thời gian và người đang phỏng vấn một ứng viên tiềm năng.

Quản lý sự kiện

Để Zoho Recruit theo dõi và nhắc nhở bạn về mọi sự kiện có trong lịch trình.

Sắp xếp gọn gàng

Cổng thông tin lịch giúp bạn sắp xếp có tổ chức mọi khía cạnh của ứng viên. Tạo và xem các sự kiện hoặc cuộc phỏng vấn một cách nhanh chóng và dễ dàng để không bỏ lỡ cuộc hẹn nào khác.

Hoàn thành danh sách những việc cần làm của bạn

Một ngày của bạn xoay quanh việc hoàn thành nhiệm vụ. Hãy để Zoho Recruit giúp bạn theo dõi và hoàn thành tất cả các tương tác với ứng viên hàng ngày.