Tương tác hiệu quả.

Gửi tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản.

Với Zoho Recruit, bạn có thể liên lạc với các ứng viên và liên hệ khách hàng bằng tin nhắn SMS. Thông báo cho ứng viên về cuộc phỏng vấn hoặc khách hàng về việc tuyển dụng nhân viên mới bằng cách gửi tin nhắn SMS thông qua Zoho Recruit.

Gửi tin nhắn SMS/tin nhắn văn bản
Gửi & nhận email

Gửi & nhận email.

Zoho Recruit giúp bạn gửi, nhận và theo dõi tất cả email liên lạc của bạn với các ứng viên, khách hàng và liên hệ khách hàng trong Zoho Recruit.

Outlook.

Tích hợp tài khoản email outlook của bạn trong Zoho Recruit để có thể giao tiếp và tương tác với các liên hệ.

Outlook.
Tạo các mẫu email tùy chỉnh

Tạo các mẫu email tùy chỉnh.

Bạn muốn gửi email ngay cho các ứng viên để cập nhật trạng thái của họ? Tạo các mẫu email tùy chỉnh để gửi đi khi bạn xem xét hồ sơ xin việc, lên lịch phỏng vấn và đưa ra quyết định tuyển dụng hay từ chối ứng viên.

Xem email liên lạc.

Các tính năng add-on của Zoho Mail cho phép kiểm soát hoàn toàn email liên lạc giữa các ứng viên và khách hàng trong tài khoản Zoho Recruit của bạn. Là quản trị viên, bạn có thể sử dụng tính năng này để xem tất cả nội dung liên lạc giữa nhà tuyển dụng và khách hàng/ứng viên của bạn.

Xem email liên lạc