Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

Tạo mô-đun tùy chỉnh.

Zoho Recruit cung cấp các mô-đun tùy chỉnh để phù hợp với người dùng có quy trình công việc riêng trong hệ thống. Ví dụ: nếu có quy trình đánh giá phỏng vấn, bạn có thể thêm một mô-đun tùy chỉnh để nắm bắt thông tin có tiêu đề là “Đánh giá”.

Sắp xếp có tổ chức.

Sắp xếp và giữ cho không gian làm việc gọn gàng bằng cách tùy chỉnh bố cục.

Sắp xếp các Tab.

Tùy chỉnh các tab trong tài khoản Zoho Recruit bằng cách đổi tên các tab đó. Đồng thời có thể xóa các tab không mong muốn và tạo tab trên web riêng.

Gắn thẻ dữ liệu để dễ dàng truy cập.

Dữ liệu khổng lồ và thời gian hữu hạn là hai khó khăn luôn song hành. Gắn thẻ và phân loại hồ sơ của bạn để dễ dàng tìm thấy những gì đang cần.

Điều chỉnh các cài đặt cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Công ty của bạn, quy tắc của bạn. Tùy biến các cài đặt của tổ chức để phù hợp với yêu cầu của bạn. Dù là đơn vị tiền tệ, ngôn ngữ hoặc logo, bạn đều có thể tùy chỉnh các chi tiết của công ty để phù hợp với hóa đơn.