Đồng bộ hóa ứng viên và liên hệ khách hàng

Đồng bộ hóa ứng viên và liên hệ khách hàng trong Zoho Recruit, một phần mềm tuyển dụng giúp bạn dễ dàng chuyển đổi một ứng viên thành một liên hệ và ngược lại, cũng như theo dõi toàn bộ hoạt động của họ từ một điểm trung tâm. Với tính năng Đồng bộ hóa ứng viên - liên hệ khách hàng, bạn không cần thực hiện thao tác sao chép - dán tẻ nhạt nữa. Tùy chọn chế độ xem kết hợp trong tính năng này cho phép bạn xem nhanh chi tiết của ứng viên và liên hệ khách hàng ngay trên một màn hình.

Đồng bộ hóa ứng viên và liên hệ khách hàng