Luồng hoạt động

Luồng hoạt động trong Zoho Recruit cho bạn cái nhìn toàn diện về các hoạt động mới nhất của nhiều người dùng khác nhau trong tài khoản của tổ chức và đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật. Với đội ngũ nhân viên trên toàn cầu có múi giờ khác nhau, phối hợp với họ để nhận báo cáo hàng ngày là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Luồng hoạt động cung cấp cái nhìn nhanh về tất cả các hoạt động gần đây như hồ sơ được cập nhật, ứng viên được liên kết, cơ hội việc làm được thêm, email đã gửi, hồ sơ bị xóa và nhiều hơn nữa.

Luồng hoạt động