Thực hiện kiểm tra lý lịch Zoho Recruit

với Zoho Recruit

Tính năng tích hợp của Zoho Recruit với Accurate Background mang lại trải nghiệm kiểm tra lý lịch nâng cao cùng với nền tảng tuyển dụng tiên tiến của chúng tôi để giúp nhà tuyển dụng có thể tuyển dụng trên quy mô lớn, cải thiện mức độ tuân thủ và hợp lý hóa hoạt động.

Bắt đầuZoho Recruit
Sàng lọc ứng viên hiệu quả

Sàng lọc ứng viên hiệu quả

Các nhà tuyển dụng luôn tìm cách để thực hiện việc kiểm tra lý lịch chính xác nhất trong khi sử dụng ít tài nguyên hơn. Để đáp ứng nhu cầu của họ, các công cụ của Accurate Background tận dụng công nghệ để giúp quá trình sàng lọc dễ dàng hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn.

Phân tích dữ liệu nâng cao

Để đưa ra quyết định tốt nhất, sáng suốt nhất, bạn cần có dữ liệu và thông tin chuyên sâu phù hợp. Các công cụ báo cáo và phân tích của Accurate Background được xây dựng để cung cấp thông tin chuyên sâu hữu ích, thiết thực, giúp nhà tuyển dụng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Phân tích dữ liệu nâng cao
Các biện pháp đảm bảo tuân thủ hiệu quả

Các biện pháp đảm bảo tuân thủ hiệu quả

Accurate Background giúp giảm nguy cơ tranh chấp và kiện tụng cho nhà tuyển dụng. Accurate Background cập nhật các công cụ và công nghệ tuân thủ khi các quy định thay đổi để giúp nhà tuyển dụng và nhà quản lý tuyển dụng luôn dẫn đầu.

Cải thiện thời gian quay vòng

Để giúp tăng khả năng giám sát và trách nhiệm giải trình, Accurate Background rà soát toàn bộ quy trình kiểm tra lý lịch và cập nhật trạng thái cho mọi hoạt động kiểm tra được yêu cầu, bắt đầu và hoàn thành.

Cải thiện thời gian quay vòng

Kiểm tra lý lịch theo cách tối ưu

Sử dụng phần mềm kiểm tra lý lịch tiên tiến nhất trong ngành để quá trình tuyển dụng nhanh hơn, dễ dàng hơn, chính xác hơn và ít rủi ro hơn.

Bắt đầu